Tullverket

Hjälptexter om presentationer i Pous

Här får du hjälp med registrering av en presentation i systemet för bevis om varors tullstatus, Pous-systemet.

När du ska presentera ett T2L(F) vid återinförsel av varor till EU:s tullområde, (varorna måste ha ankommit till destinationslandet) finns två alternativ. På denna sida får du anvisningar om hur du skapar en presentation av T2L(F) i systemet för varors tullstatus (Pous). Du får hjälp med vad de olika texterna betyder, hur du ska tolka dem och vilka uppgifter du ska fylla i för att komma vidare.

Skapa T2L(F) presentation

Kontrollera att du har rätt behörighet för att skicka in ansökningar i systemet. Det finns både läs- och skickabehörigheter. Behörigheten registreras av behörighetsadministratören på ”din profil” i Tullverkets e-tjänster.

Beviset ska presenteras när varorna ankommit i destinationslandet, detta görs direkt i systemet.
Du loggar in via Tullverkets e-tjänster. På startsidan väljer du ”Skapa T2L(F) Anmälan”.

T2L(F) Presentation – Skapandeland:

 • Välj land där T2L(F)-Presentation lämnas in samt presentationstullkontor. Om varorna ska presenteras i Sverige så ska du alltid ange Arlanda SE003033, oavsett var varorna befinner sig.

 

Allmänna uppgifter

 • Fyll i ditt MRN-nummer som du fick när ditt T2L(F) bestyrktes.

Aktörer

 • Om ett ombud avser att presentera varorna, kan deras uppgifter anges.

Varornas förvaringsplats vid presentation

 • Varornas plats ska anges.
  • A: Anvisad plats, tex. Tullkontor.
  • B: Godkänd plats, tex. Tillfälligt lager
  • C: Godtagen plats (används ej i SE)
  • D: Annan plats
 • Klicka därefter på ”Skicka”. Status på ärendet ska nu vara ”P-under utvärdering”.
 • När Tullverket har hanterat ditt ärende kommer det ha fått status ”P-använd” vilket betyder att beviset är förbrukat och ej kan användas på nytt. Skulle ärendet ha fått en annan status så får ni ett mejl med eventuell begäran om komplettering.

Övriga metoder för att skapa en presentation

Du har också möjlighet att presentera beviset (T2L(F) genom att visa upp ett MRN-nummer vid ett presentationstullkontor. I detta fall är det den mottagande tulltjänstemannen på presentationstullkontoret som initierar och skapar din presentation i systemet. Ärendet ska på samma sätt hanteras och vid ett godkännande får den status ”P-använd”.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)