Tullverket

Transaktionsvärdemetoden

Transaktionsvärdemetoden är den vanligaste av metoderna och innebär i korthet att tullvärdet baseras på varans försäljningspris. Beroende på vilka kostnader som ingår i priset kan kostnader behöva läggas till eller dras ifrån vid beräkningen av tullvärdet. Metoden ska användas om det är möjligt.

Transaktionsvärdemetoden i artikel 70 i tullkodexen är den vanligaste av metoderna och ska användas om villkoren för metoden är uppfyllda.

Metoden utgår ifrån varans pris och vilka kostnader som ingår i priset.

Beroende på vilka kostnader som ingår i priset kan kostnader behöva läggas till eller dras av enligt artiklarna 71 och 72 i tullkodexen för att få fram ett tullvärde.

Exempel på kostnader i artikel 71 i tullkodexen som ska läggas till om de inte redan ingår i priset:

  • fraktkostnader fram till införselplatsen i EU
  • lastning, lossning och hantering fram till införselplatsen i EU
  • verktygskostnader
  • förpackningskostnader.

I artikel 72 i tullkodexen nämns kostnader som inte ska ingå i tullvärdet, även om de ingår i priset, och som du därför har möjlighet att göra avdrag för. Kostnaden du gör avdrag för måste gå att särskilja från övriga kostnader. Exempel på sådana kostnader:

  • fraktkostnader som uppkommit efter införselplatsen till EU
  • kostnader för arbete med uppförande av konstruktion efter importen
  • inköpsprovisioner
  • importtullar.

Villkor för att använda transaktionsvärdemetoden

Transaktionsvärdemetoden ska användas under förutsättning att villkoren i artikel 70.3 i tullkodexen är uppfyllda. Utöver dessa villkor krävs också att den försäljning som ligger till grund för tullvärdet är en försäljning mellan två självständiga företag eller personer.

Eftersom transaktionsvärdemetoden utgår ifrån vad som har eller ska betalas krävs också att den faktiska kostnaden är känd vid tidpunkten för tullvärdets fastställande.

Ifall en kostnad inte är känd eller går att mäta vid tidpunkten för tullvärdets fastställande, kan Tullverket i vissa fall ge tillstånd till att belopp enligt artiklarna 70.2, 71 och 72 i tullkodexen fastställs på grundval av särskilda kriterier. Med tillståndet kan transaktionsvärdemetoden användas även om den faktiska kostnaden som tillståndet avser inte är mätbar. Se avsnitt 4.5 i tullvärdehandledningen för mer information.

CVA, Förenkling av fastställande av belopp för tullvärde

Tullkodex med mera, författningsstöd

Styrk transaktionsvärdet

Du styrker transaktionsvärdet med betalningsfakturan för varan och eventuella andra kostnader.

Om du vet vad du kommer att betala trots att du ännu inte har fått en faktura använder du dig ändå av transaktionsvärdet vid beräkningen av tullvärdet. Värdet ska då kunna styrkas på annat sätt exempelvis genom att du hänvisar till annan handling som visar vilket pris som har avtalats.

Tullvärderelaterade uppgifter om tullvärdet överstiger motsvarande 231 666 kronor.

Räkna i svenska kronor

Om fakturan du ska använda för att beräkna tullvärdet är utställd i utländsk valuta ska du räkna om den till svenska kronor. Använd Tullverkets växelkurs som publiceras i tulltaxan och utgå från den växelkurs som gäller den dagen tulldeklarationen godtas av Tullverket.

Om du och säljaren har ett avtal om att använda en fast omräkningskurs och säljaren får betalt enligt denna kurs, är det den kursen du använder.

Lär dig mer om tullvärde

I Tullvärdehandledningen kan du bland annat läsa om de olika metoderna för att fastställa tullvärdet.

Tullvärdehandledningen Pdf, 915.3 kB.

Du kan också gå vår introduktionskurs om tullvärde. Kursen är kostnadsfri.

Tullvärde, introduktion

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Länk till "Tullkodex med mera, författningsstöd" är tillagd.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)