Tullverket

Frågor och svar om systemet för tullbeslut

Vi svarar på de vanligaste frågorna som kan dyka upp när du ska använda systemet för tullbeslut.

Hur får jag behörighet till Systemet för tullbeslut (CDS)?


Behörigheterna administreras via e-tjänsterna på tullverket.se. Företaget måste därför ha behörighet till e-tjänsterna och ha anmält en behörighetsadministratör.

Behörighetsadministratören lägger till dig som användare och tilldelar dig behörighet till Systemet för tullbeslut.

Det finns tre olika behörighetsnivåer.

Vad betyder de olika behörighetsnivåerna?


Följande behörighetsnivåer finns:

Läsa - Läsbehörighet i systemet för tullbeslut. Den här användaren kan se all information som gäller företagets tillståndsansökningar och tillstånd. Användaren kan däremot varken fylla i eller skicka in uppgifter till Tullverket.

Hantera ärenden - Begränsad behörighet till systemet för tullbeslut. Den här användaren kan skapa och hantera utkast till tillståndsansökningar och ta del av meddelanden från Tullverket. Användaren kan däremot inte skicka in några uppgifter.

Skicka in - Fullständig behörighet till systemet för tullbeslut. Användaren kan göra allt som ingår i de övriga rollerna och dessutom skicka in ansökningar och svara på meddelanden till Tullverket.

Jag är redan inloggad på tullverket.se. Måste jag då logga in i Systemet för tullbeslut också?

Ja. Tullverkets e-tjänster och Systemet för tullbeslut är två olika system där Tullverket har valt samma inloggningslösning.

Om du redan är inloggad på tullverket.se kan du gå in under menyn Tillstånd för att sedan ta dig vidare till det system som hanterar den tillståndstyp du är intresserad av genom att gå via Ansök om nytt tillstånd alternativt Ändra eller återkalla ett tillstånd.

För Systemet för tullbeslut kommer du att få fylla i uppgifter på sidan Varifrån kommer du och sedan slussas du in till systemet. 

När jag försöker logga in i Systemet för tullbeslut står det ”Access denied”. Vad gör jag för fel?

Felet är att du inte har rätt behörighet till systemet.

För att du ska komma in i Systemet för tullbeslut måste behörighetsadministratören på ditt företag ha tilldelat dig behörighet för just den tjänsten. Det räcker inte med att du har allmän behörighet till Tullverkets e-tjänster.

Kontrollera med din behörighetsadministratör om du har blivit tilldelad den specifika behörigheten. Om du har rätt behörighet och fortfarande inte kommer in, ta kontakt med oss.

Hur ansöker jag som tullombud om tillstånd för mina kunders räkning i Systemet för tullbeslut?

Om kunden vill att du ska ansöka om tillstånd för deras räkning behöver de ha tilldelat dig behörighet till systemet i Tullverkets e-tjänster. Den behörigheten ger dig i så fall möjlighet att skicka in ansökningar för deras räkning.

Har du rätt behörighet loggar du in på kundens Eori-nummer och ansöker om tillstånd för deras räkning. Kunden är i så fall den sökande, och det är deras Eori-nummer, namn och adress som ska stå som Sökande i ansökan. Du som tullombud fyller i dina uppgifter i fältet Ombud.

Vilka tillstånd ska jag söka i Systemet för tullbeslut?

Du kan söka följande tillstånd i systemet:

 • tillstånd till godkänd mottagare för unionstransitering (ACE)
 • tillstånd till godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror (ACP)
 • tillstånd till godkänd avsändare för unionstransitering (ACR)
 • tillstånd till godkänd mottagare för TIR (ACT)
 • tillstånd till status som godkänd vägare av bananer (AWB)
 • tillstånd till samlad garanti (CGU)
 • tillstånd till förenkling av fastställande av belopp för tullvärde (CVA)
 • tillstånd till tullager (CWP, CW1, CW2)
 • tillstånd till betalningsanstånd (DPO)
 • tillstånd till registrering i deklarantens bokföring (EIR)
 • tillstånd till användning av elektroniskt transportdokument som tulldeklaration (ETD)
 • tillstånd till slutanvändning (EUS)
 • tillstånd till aktiv förädling (IPO)
 • tillstånd till passiv förädling (OPO)
 • tillstånd till reguljär fartygslinje (RSS)
 • tillstånd att få använda en förenklad deklaration (SDE)
 • tillstånd till användning av förseglingar av särskild typ (SSE)
 • tillstånd till tillfällig införsel (TEA)
 • tillstånd till användning av transiteringsdeklaration med reducerad datauppsättning (TRD)
 • tillstånd till tillfällig lagring (TST).

Läs på respektive tillståndssida hur du ansöker om andra tillstånd du behöver.

Läs hur du ansöker om övriga tillstånd.

Vilket tullkontor (COL-kod) ska jag ange i ansökan?


När ansökan ska skickas till Sverige ska du alltid ange COL-kod SE009251 (Stockholm) som beslutande tullmyndighet.

För att veta vilket tullkontor du ska ange som t.ex. garantitullkontor, övervakningstullkontor eller avgångstullkontor läser du i användarstödet som finns för respektive tillståndstyp på tullverket.se.

Hur länge ligger min ansökan sparad i Systemet för tullbeslut? 


Om du har valt att du vill spara ansökan ligger den sparad som ett utkast i 30 dagar.

Hur vet jag att min ansökan är ok och har kommit in till Tullverket?

När du har skickat in din ansökan får du en notis uppe i högra hörnet om att din ansökan har skickats in.

Samtidigt visas också en text på sidan om att ansökan bearbetas och att du ska trycka på uppdatera-knappen på sidan.

Då syns referensnumret för ansökan och att den har status ”Mottagen”.

Du kan även gå in under ”Lista över mottagna meddelanden” och se om du har fått något meddelande angående din ansökan. Om den är ok ska du ha fått ett meddelande med ett ansökningsnummer.

Jag har fått ett felmeddelande på min ansökan eftersom det saknas en uppgift. Hur gör jag nu?

Om du har ansökan framför dig på skärmen och systemet signalerar ett fel behöver du börja med att se vilken uppgift du har missat. Fyll i den och välj sedan Skicka in för att skicka in ansökan.

Hur gör jag om jag upplever att det finns behov av förbättringar eller rena fel i systemet?


Tullverket återrapporterar både tekniska problem och förbättringsförslag till EU-kommissionen via en central help-desk funktion. Har du förbättringsåtgärder du vill lyfta fram så kontakta oss så ser vi till att de återrapporteras till kommissionen.

Jag ska göra en ändring av ett redan beviljat tillstånd. På vilket sätt ska jag göra den ändringen?

Logga först in i Systemet för tullbeslut. Om det tillstånd du vill ändra finns registrerat i systemet gör du ändringen där. Användarstöd för att göra ändringen hittar du på sidan Systemet för tullbeslut, CDS.

Om ditt tillstånd inte finns i Systemet för tullbeslut gör du ändringen via blankett. Mer information hittar du på respektive tillståndssida på tullverket.se.

Hur får jag reda på vad som händer med min ansökan?

Kommunikationen sker via systemet. Det är viktigt att någon på företaget har registrerat en e‑postadress i Systemet för tullbeslut så att ni blir aviserade när ett nytt meddelande finns att läsa. När ni får en avisering via e-post att det finns ett nytt meddelande i Systemet för tullbeslut loggar ni in och läser vad det står i meddelandet. 

Under Ansökningar – Lista över ansökningar finns en lista över företagets ansökningar som har skickats in till Tullverket i systemet. Här kan du se vilken status en ansökan har, exempelvis om den är mottagen, godtagen eller beviljad. Klickar du sedan in dig på ansökan hittar du en tidslinje med vad som har hänt på ansökan. Här framgår exempelvis om Tullverket har begärt komplettering av en ansökan.

Vilka webbläsare stöder Systemet för tullbeslut?

Du kan använda följande webbläsare:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Edge Chromium
 • Apple Safari

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat