Tullverket

Narkotika, hormonpreparat (dopningsmedel) och andra hälsofarliga varor

Tullverket ska bekämpa smuggling av droger som är förbjudna att föra in till Sverige, och kontrollera droger med villkor för införsel, så kallade restriktionsvaror. Narkotika, hormonpreparat (dopningsmedel), andra hälsofarliga varor och läkemedel är exempel på varor som inte får föras in i Sverige hur som helst.

Preparat som i Sverige är klassat som narkotika, läkemedel eller hormonpreparat, men inte är det i annat land (oavsett om det är EU-land eller inte), lyder under de svenska lagarna vid införsel eller hantering av preparatet i Sverige.

Narkotika

All användning av narkotika, som inte sker i vetenskapligt eller medicinskt syfte, är förbjuden i Sverige. Förutom att föra in narkotika till Sverige, är det alltså förbjudet att inneha narkotika (även för eget bruk), föra in eller ut narkotika över Sveriges gränser, tillverka eller odla narkotika, sälja, ge bort eller låna ut narkotika, framföra ett fordon drogpåverkad.

Med narkotika menas ”läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter”.

Hälsofarlig vara

Varor som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan antas andvändas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan.

Dopningsmedel

Hormonpreparat och andra läkemedel som används med avsikt att öka musklernas styrka och volym. Till dopningsmedel hör anabola androgena steroider (AAS), testosteron, tillväxthormon och andra kemiska substanser som ökar produktion eller frisättning av testosteron och tillväxthormon.

Läkemedel

Med läkemedel avses alla ämnen som påstås kunna användas för att behandla eller förebygga sjukdomar, och alla ämnen som kan användas för att behandla sjukdomar hos människor och djur. Det är inte bara ett läkemedels egenskaper som gör den som läkemedel, utan även säljarens avsikt med produkten.

Missbrukssubstanser

Den 1 april 2011 trädde en ny lag i kraft som gör det möjligt för Tullverket att omhänderta och förstöra missbrukssubstanser som ännu inte är klassade som narkotika eller hälsofarlig vara. Den här lagen gör det möjligt för tulltjänstemän och polismän att omhänderta substanser som innehåller ämnen som ännu inte blivit klassificerade som narkotika eller hälsofarlig vara, men som kan antas få en sådan klassificering.

Tullverkets befogenheter

Andra myndigheters roller

Klassificering av nya substanser

Folkhälosmyndigheten och Läkemedelsverket är de myndigheter som har ansvaret för klassificeringen av narkotika och hälsofarliga varor i Sverige. Nya kemiska substanser utvecklas hela tiden och även om de till största delen är identiska med befintliga substanser så är det ett omfattande arbete att klassificera dem.

Hur ska du gå tillväga om du vill göra rätt?

Resa med läkemedel

Läkemedel på nätet

Rapport

Drogsituationen 2010-2012 Pdf, 1.2 MB.

Statistik

Statistik för narkotika, dopningsmedel och läkemedel hittar du i beslagsstatistiken.

Beslagsstatistik

Svårigheter att ta fram exakt statistik för "Spice"

Tullverket har stora svårigheter att ta fram exakt statistik på hur mycket syntetiska cannabinoider som varit föremål för beslag eller omhändertagande.

"Spice” är ett samlingsnamn för alla de rökmixar som innehåller någon form av syntetiska cannabinoider. Vissa syntetiska cannabinoider är klassificerade som narkotika eller som hälsofarlig vara, övriga är för tillfället oklassificerade. När Tullverket påträffar syntetiska cannabinoider som är narkotikaklassade eller klassade som hälsofarlig vara, registreras de i vårt datasystem som beslag av ”övrig narkotika” tillsammans med andra preparat än syntetiska cannabinoider.

De syntetiska cannabinoider vi påträffar som inte är klassificerade ännu, omhändertas enligt lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser (förstörandelagen), om de finns på Folkhälsomyndighetens lista över substanser under utredning.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)