Tullverket

Alkoholsmuggling

Alkohol som smugglas till Sverige har ofta kopplingar till organiserad brottslighet. En av Tullverkets uppgifter är att beslagta alkohol som smugglas över Sveriges gräns.

Vem tjänar på smuggelspriten?

Oavsett om du köper av en mångårig bekant eller någon som du bara fått ett telefonnummer till, så bidrar du till att göda den svarta ekonomin i samhället. Tullverket uppskattade för några år sedan att enbart spritsmugglingen via organiserade bussresor genererade brottsvinster på 300 miljoner kronor per år. Skattebortfallet var lika stort det, det vill säga ytterligare 300 miljoner kronor om året.

Det är pengar som annars skulle ha gått till den gemensamma välfärden. Till din och din familjs skola, vård och omsorg.

Men det stannar inte där. Spritsmugglingen är ofta organiserad och brottsvinsterna göder även annan kriminalitet. Pengar som kan återinvesteras i allt från narkotikahandel till trafficking och människosmuggling. Det som till synes kan verka harmlöst - en flaska skadar väl ingen? - kan därmed vara möjliggörare för betydligt smutsigare och mer ljusskygga verksamheter.

Ungdomar är bra kunder

När alkoholen säljs till ungdomar är förtjänsten betydligt större än när den säljs till vuxna eftersom ungdomarna inte kan handla legalt på Systembolaget. Det gör ungdomar till en lukrativ kundkrets.

Försäljningen sker via de kanaler som ungdomarna själva använder, såsom sociala medier. Den så attraktiva flaskan till festen är kanske bara en knapptryckning bort.

Försäljning i flera led

Kompisens brorsa som säljer till en tonåring är troligen inte den som smugglat in alkoholen i Sverige. Försäljningen sker ofta i flera led.

Led som har ett gemensamt intresse - att fortsätta tjäna svarta pengar. Och där det finns svarta pengar att tjäna, där är även hot och våld närvarande. För att mycket står på spel. För att pengarna behövs för att betala skulder. Eller som insats i andra brottsupplägg. Eller för att bara bibehålla en levnadsstil och en konsumtion som går långt över vad man annars skulle haft råd med.

Smugglingen är organiserad

Med åren har det byggts upp en välorganiserad smuggling av alkohol till Sverige. En smuggling som dessutom tenderar till att byta skepnad.

Ta till exempel de så kallade spritbussarna. Sedan Tullverket tillsammans med flera andra myndigheter under 2016 och 2017 kraftsamlat mot de organiserade bussresorna - där passagerare fick betalt för att uppge att alkoholen på bussarna var deras privata inköp - så har den smugglingen avtagit kraftigt.

På pappret ser det också ut som att smugglingen minskat sedan dess. Under 2018 beslagtog eller omhändertog Tullverket cirka 484.000 liter alkohol, vilket var en minskning jämfört med föregående år.

Så enkelt är det dock inte. Smugglingen fortgår, om än i delvis annan form. Spritbussarna har avtagit, men samtidigt ser Tullverket en ökning av den så kallade myrtrafiken. Organiserade nätverk av individer som kommer i personbilar och skåpbilar. Med alkoholmängder som är väl avvägda för att inte sticka ut - om man skulle bli stoppad av tullen. Och där hela affärsidén bygger på repetition. Att göra precis samma resa imorgon, i övermorgon, och dagen efter det.

Dag ut och dag in. För att tjäna pengar. Sälja i flera led. Till kunder över hela landet. Via ett anonymt telefonnummer. Eller via kompisens äldre brorsa.

Buss som stoppats av Tullverket för alkoholsmuggling

Varför informerar Tullverket?

År 2017 fick Tullverket i uppdrag av regeringen att tillsammans med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket och Länsstyrelserna att sprida kunskap om kopplingen mellan alkoholsmuggling och organiserad brottslighet. Tullverket har valt att fortsätta arbeta med frågan.

På så sätt hoppas vi kunna minska efterfrågan på insmugglad alkohol. För om det inte finns någon efterfrågan, finns det heller inga incitament att smuggla. Och där har vi alla ett gemensamt ansvar.

Följ oss

Följ oss på sociala medier för att se hur vi jobbar för att förhindra alkoholsmuggling och annan typ av brottslighet.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)