Tullverket

Statistik import

I den här e-tjänsten kan du ta fram statistik för ditt företags import i Excel-format.

Uppgifterna i sammanställningen grundar sig på uppgifter som företag och ombud lämnar i tulldeklarationer. Tullverket tar inte ansvar för innehållet i uppgifterna.

Statistik import ny lagstiftning

I den här e-tjänsten kan du ladda ner statistik för ditt företags import i Excel-format för standarddeklarationer som är avslutade och frigjorda från den 1 oktober 2023.

I Excel-filen visas längst upp till vänster vilken tidsperiod sökningen är gjord på baserat på importdeklarationens godtagandedatum, deklarantens Eori-nummer, antal MRN samt vilken typ av importdeklaration som visas. De uppgifter du kan se i sammanställningen är angivna i nedanstående tabell.

Innehåll i Excelfilen

Fält

Beskrivning

MRN

Identifikationsnummer som varje import- och exportsändning får när den registreras hos Tullverket.

LRN

Identifikationsnummer som sätts av den som skickar in deklarationen.

Godtagendatum

Godtagendag är den dag Tullverket tog emot din tulldeklaration. För en elektronisk tulldeklaration är godtagendag den dag då begäran om tullklarering kom in. Taxebestämmande dag styr vilka bestämmelser som gäller för tullförfarandet, till exempel tullsatser och restriktioner.

Varupost antal

Det totala antalet varuposter i tulldeklarationen.

Typ av ytterligare deklaration

Vilken typ av deklaration som använts:
Deklaration enligt normalförfarandet

Varupostnummer

Numret på varuposten i tulldeklarationen.

Exportör

Leverantörens namn som angetts i tulldeklarationen.

Ombud

Eori-nummer.

Leveransvillkor

Incoterm-kod

Tullar och avgifter

Här visas vilken typ av avgift som utgått för den aktuella varuposten. Omfattas en varupost av flera avgiftsslag, t.ex. tull och mervärdesskatt, visas varje avgiftsslag på en egen rad i rapporten.

Ursprungsland

Landkoden betecknar ursprungslandet för de varor som tagits upp i varuposten. Landkoden består av två tecken (ISO-landkod).

Varubeskrivning

Beskrivning av varan.

Varukod

Varukod för varan.

Transportsätt vid gränsen

Transportsätt när varan passerade gränsen.

Nettovikt

Varans nettovikt.

Bruttovikt

Varans bruttovikt.

Transportsätt inrikes

Transportsätt när varan transporteras inrikes.

Förfarande

Förfarande är en fyrsiffrig kod som visar vilket tullförfarande som åberopades vid importtillfället.

Förmånskod

Förmånskod är en treställig kod som anger att du yrkar du på förmånsbehandling enligt artikel 56.3 i tullkodexen. De vanligaste anledningarna till förmånsbehandling är varans ursprung, tullsuspension eller tullkvot.

Referensnummer/UCR

Angivet referensnummer eller liknande information

Statistiskt värde

Här anges det statistiska värdet, som utgörs av varans värde inklusive frakt och övriga kostnader fram till svensk gränsort.

Statistik import gammal lagstiftning

De uppgifter du kan se i sammanställningen är

  • deklarantens organisationsnummer
  • deklarantens namn
  • den tidsperiod som sammanställningen avser
  • totalt antalet tull-id som ingår.

Innehåll i Excelfilen

Tull-id

Tulldeklarationens tull-id kan förekomma på flera rader i rapporten, dels för att tulldeklarationen omfattar flera varuposter, dels för att flera avgiftsslag utgått för en och samma varupost.

Tx dag – taxebestämmande dag

Taxebestämmande dag är den dag Tullverket tog emot din tulldeklaration. För en elektronisk tulldeklaration är taxebestämmande dag den dag då begäran om tullklarering kom in. Taxebestämmande dag styr vilka bestämmelser som gäller för tullförfarandet, till exempel tullsatser och restriktioner.

Varupost antal

Här anges det totala antalet varuposter i tulldeklarationen.

Deklarationssätt

I fältet framgår om tulldeklarationen avlämnats elektroniskt eller på blankett till Tullverket.

Deklarationstyp

I fältet anges vilken typ av deklaration som använts:
- Deklaration enligt normalförfarandet
- Kompletterande deklaration efter förenklad deklaration
- Kompletterande efter ofullständig deklaration
- Kompletterande deklaration efter notering i bokföring

Transportsätt vid gräns

Här visas transportsättet som varorna transporterades med över EU:s yttre gräns.

Transportsätt inrikes

Här visas transportsättet för det aktiva transportmedlet som varorna transporterades med över EU:s yttre gräns.

Avsändare

Här visas leverantörens namn som angetts i tulldeklarationen.

Varupost nr

Här anges numret på varuposten i tulldeklarationen.

Varukod

Här anges deklarerad varukod för den aktuella varuposten. Koden för export består av åtta siffror.

Ursprungsland

Landkoden betecknar ursprungslandet för de varor som tagits upp i varuposten. Landkoden består av två tecken (ISO-landkod).

Förfarandekod

Förfarandekod är en fyrsiffrig kod som visar vilket tullförfarande som åberopades vid importtillfället. De två första siffrorna avser det förfarande som begärdes och de två sista siffrorna det föregående förfarandet.

Förmånskod

Här visas varupostens förmånskod.

Statistiskt värde

Här visas varupostens statistiska värde i svenska kronor, alltså varornas värde på den plats och vid den tidpunkt då de fördes in på den importerande medlemsstatens statistiska territorium.

Nettovikt

Här visas varornas nettovikt i kilogram.

Löpnr

Här visas ett löpnummer för det avgiftsslag som utgått för den aktuella varuposten, se Avgiftsslag nedan.

Avgiftsslag

Här visas vilken typ av avgift som utgått för den aktuella varuposten. Omfattas en varupost av flera avgiftsslag, t.ex. tull och mervärdesskatt, visas varje avgiftsslag på en egen rad i rapporten.

Avgift belopp

Här visas det avgiftsbelopp som utgått för varje typ av avgift. Beloppet visas i svenska kronor.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat