Tullverket

Statistik import

I den här tjänsten kan du ta fram statistik för ditt företags import i Excel-format.

De uppgifter du kan se i sammanställningen är

  • deklarantens organisationsnummer
  • deklarantens namn
  • den tidsperiod som sammanställningen avser
  • totalt antalet tull-id som ingår.

Uppgifterna i sammanställningen grundar sig på uppgifter som företag och ombud lämnar i tulldeklarationer. Tullverket tar inte ansvar för innehållet i uppgifterna.

Innehållet i Excel-filen

I Excel-filen visas längst upp till vänster deklarantens organisationsnummer och namn, samt den tidsperiod som sammanställningen avser. Här framgår även det totala antalet tull-id som ingår.

Tull-id
Tulldeklarationens tull-id kan förekomma på flera rader i rapporten, dels för att tulldeklarationen omfattar flera varuposter, dels för att flera avgiftsslag utgått för en och samma varupost.

Tx dag – taxebestämmande dag
Taxebestämmande dag är den dag Tullverket tog emot din tulldeklaration. För en elektronisk tulldeklaration är taxebestämmande dag den dag då begäran om tullklarering kom in. Taxebestämmande dag styr vilka bestämmelser som gäller för tullförfarandet, till exempel tullsatser och restriktioner.

Varupost antal
Här anges det totala antalet varuposter i tulldeklarationen.

Deklarationssätt
I fältet framgår om tulldeklarationen avlämnats elektroniskt eller på blankett till Tullverket.

Deklarationstyp
I fältet anges vilken typ av deklaration som använts:
- Deklaration enligt normalförfarandet
- Kompletterande deklaration efter förenklad deklaration
- Kompletterande efter ofullständig deklaration
- Kompletterande deklaration efter notering i bokföring

Transportsätt vid gräns
Här visas transportsättet som varorna transporterades med över EU:s yttre gräns.

Transportsätt inrikes
Här visas transportsättet för det aktiva transportmedlet som varorna transporterades med över EU:s yttre gräns.

Avsändare
Här visas leverantörens namn som angetts i tulldeklarationen.

Varupost nr
Här anges numret på varuposten i tulldeklarationen.

Varukod
Här anges deklarerad varukod för den aktuella varuposten. Koden för export består av åtta siffror.

Ursprungsland
Landkoden betecknar ursprungslandet för de varor som tagits upp i varuposten. Landkoden består av två tecken (ISO-landkod).

Förfarandekod
Förfarandekod är en fyrsiffrig kod som visar vilket tullförfarande som åberopades vid importtillfället. De två första siffrorna avser det förfarande som begärdes och de två sista siffrorna det föregående förfarandet.

Statistiskt värde
Här visas varupostens statistiska värde i svenska kronor, alltså varornas värde på den plats och vid den tidpunkt då de fördes in på den importerande medlemsstatens statistiska territorium.

Nettovikt
Här visas varornas nettovikt i kilogram.

Löpnr
Här visas ett löpnummer för det avgiftsslag som utgått för den aktuella varuposten, se Avgiftsslag nedan.

Avgiftsslag
Här visas vilken typ av avgift som utgått för den aktuella varuposten. Omfattas en varupost av flera avgiftsslag, t.ex. tull och mervärdesskatt, visas varje avgiftsslag på en egen rad i rapporten.

Avgift belopp
Här visas det avgiftsbelopp som utgått för varje typ av avgift. Beloppet visas i svenska kronor.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering