Tullverket

Transiteringssystemet NCTS

När du transiterar en vara registrerar du dina uppgifter i Tullverkets transiteringssystem NCTS, New Computerised Transit System. För att få lämna dina transiteringsdeklarationer elektroniskt via NCTS behöver du en registrering för kommunikation via EDI (TVEDI).

I NCTS registrerar du ett avgångstullkontor, det vill säga den tullklareringsexpedition som ska starta transiteringen.  Du får en kvittens med ett MRN-nummer (Master Reference Number) via NCTS-systemet.

På avgångstullkontoret visar du upp kvittensen med MRN-numret och din vara. Där får du också ställa en garanti för transiteringen. Sedan startar avgångstullkontoret transiteringen. Då får du ett följedokument som ska följa med din vara ända till destinationstullkontoret.

Status för transiteringar

Hos EU-kommissionen kan du ta reda på internationella transiteringars status.

Sök information om internationella transiteringar med hjälp av EU-kommissionens tjänst, MRN follow-up

Om det blir fel

Om ni har registrerat fel uppgifter i NCTS bör ni kontakta Tullverket. I vissa fall kan ogiltigförklarande medges, exempelvis om det av misstag har skapats två identiska transiteringsdeklarationer. Efter att varorna har hänförts till transiteringsförfarandet kan en transiteringsdeklaration inte ogiltigförklaras. Då ska transiteringsdeklarationen istället avslutas med meddelande om avvikelse.

Ogiltigförklarande begärs genom e-tjänsten ”Ogiltigförklara transitering”. Även om Tullverket inte kan godkänna ett ogiltigförklarande är det viktigt att ni kontaktar oss så vi vet att ni har god kontroll på er hantering.

Gå till e-tjänsten Ogiltigförklara transitering

De uppgifter du lämnar i transiteringssystemet NCTS används även för att bekämpa bedrägerier inom tullområdet.

Privacy notice for the import, export, transit (IET) directory – Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, Olaf Pdf, 80 kB.


Kontinuitetsplan för NCTS

När du har råkat ut för en driftstörning som varar i mer än 30 minuter ska du hos Tullverket ansöka om att få använda en kontinuitetsplan, tidigare kallad reservrutin för transiteringar.

Kontinuitetsplan för NCTS

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)