Tullverket

Transiteringssystemet NCTS

När du transiterar en vara registrerar du dina uppgifter i Tullverkets transiteringssystem NCTS, New Computerised Transit System. För att få lämna dina transiteringsdeklarationer elektroniskt via NCTS behöver du en registrering för kommunikation via EDI (TVEDI).

I NCTS registrerar du ett avgångstullkontor, det vill säga den tullklareringsexpedition som ska starta transiteringen.  Du får en kvittens med ett MRN-nummer (Master Reference Number) via NCTS-systemet.

På avgångstullkontoret visar du upp kvittensen med MRN-numret och din vara. Där får du också ställa en garanti för transiteringen. Sedan startar avgångstullkontoret transiteringen. Då får du ett följedokument som ska följa med din vara ända till destinationstullkontoret.

Följ dina transiteringar

I Tullverkets e‑tjänster kan du hitta information om både nationella och internationella transiteringar. Du kan ta reda på om en transitering är avslutad, om något är fel på sändningen och om garantin är återbetald.

Tullverkets e‑tjänster för företag

Hos EU-kommissionen kan du ta reda på internationella transiteringars status.

Sök information om internationella transiteringar med hjälp av EU-kommissionens tjänst, MRN follow-up

Om det blir fel

Om ni har registrerat fel uppgifter i NCTS så bör ni kontakta Tullverket. I vissa fall kan ogiltigförklaring medges, exempelvis om det av misstag skapats två identiska transiteringsdeklarationer. Efter att en transiteringsdeklaration fått status frigiven kan en transiteringsdeklaration inte ogiltigförklaras. Då ska transiteringsdeklarationen istället avslutas med meddelande om avvikelse.

Om ni önskar ogiltigförklara uppgifter så kontakta Tullverket för bekräftelse innan begäran skickas in. Ogiltigförklaring begärs genom webbformuläret ”Ändra deklarationsuppgifter”. Även om Tullverket inte kan godkänna ett ogiltigförklarande är det viktigt att ni kontaktar oss så vi vet att ni har god kontroll på er hantering.

Ändra deklarationsuppgifter

De uppgifter som du lämnar i transiteringssystemet NCTS används även för att bekämpa bedrägerier inom tullområdet.

Privacy notice for the import, export, transit (IET) directory – Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, Olaf Pdf, 80 kB.

Kontinuitetsplan för NCTS

När du har råkat ut för en driftstörning som varar i mer än 30 minuter ska du hos Tullverket ansöka om att få använda en kontinuitetsplan, tidigare kallad reservrutin för transiteringar.

Kontinuitetsplan för NCTS

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)