Tullverket

Chile

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Utdrag ur rådets beslut 2002/979/EG, bilaga III, Pdf, 1.7 MB. definitioner av begreppet ursprungsprodukter och bearbetningslista (ändrad enligt EUT L 196, 2017 och L 145, 2019).

Förklarande anmärkningar Pdf, 73.4 kB. till bilaga III, EUT C 321, 2003, reviderade genom C 56, 2005.

Kumulation

Kumulation är ett begrepp som används i alla EU:s handelsavtal. Kumulation innebär att man kan använda material med ursprung i ett annat land än exportlandet som ursprungsmaterial.

Chile tillämpar bilateral kumulation.

Varuomfattning

Utdrag ur rådets beslut 2002/979/EG, avdelning II i del IV Pdf, 202.7 kB., fri rörlighet för varor

Utdrag ur rådets beslut 2002/979/EG, Chiles förteckning Pdf, 1.4 MB. avseende avskaffande av tullar

Utdrag ur rådets beslut 2002/979/EG, gemenskapens förteckning Pdf, 2.4 MB. avseende avskaffande av tullar

Ursprungsintyg

För att kunna få förmånsbehandling när du importerar en vara behöver du styrka varans ursprung med ett ursprungsintyg. Samma sak gäller för att din handelspartner ska få förmånsbehandling när du exporterar en vara.

Det ursprungsintyg som används till och från Chile är:

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration på faktura eller annat kommersiellt dokument.

  • Varucertifikat EUR.1 fylls i av exportören eller av dennes ombud på exportörens ansvar i det land varan fysiskt exporteras från.
  • Varan måste ha sitt ursprung i EU eller Chile och detta ursprung styrks med ett korrekt ifyllt och godkänt EUR.1 certifikat.
  • Varucertifikat EUR.1 används för att utnyttja förmånliga , oftast helt tullfria tullsatser i importlandet. Certifikatet bestyrks av tullmyndigheterna i exportlandet.

Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för att få upprätta fakturadeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan. Hur du ansöker om att bli godkänd exportör, kan du läsa om på sidan Ursprungsintyg, tillstånd.

Läs mer om ursprungsintyg vid import på sidan Intyg för förmånsbehandling vid import.

Läs mer om ursprungsintyg vid export på sidan Intyg vid export

Värdegränser

Denna värdegräns gäller för att få upprätta fakturadeklarationer utan tillstånd att vara godkänd exportör:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK

Dessa värdegränser gäller för import som inte ska anses har kommersiellt syfte om nedan villkor är uppfyllda:

  • Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
  • Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

För dessa sändningar behöver du inte betala tull, men däremot ska du betala moms.

Villkor:

  • Importen är av tillfällig karaktär.
  • Importen består av uteslutande produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk.
  • Det på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

Giltighetstid för ursprungsintyg

Ursprungsintyg från Chile är giltiga i:

  • 10 månader

Avtal

Rådets beslut 2002/979/EG, associationsavtal Pdf, 5.6 MB., EG-Chile, EGT L 352, 2002

Utdrag ur rådets beslut 2002/979/EG, slutakt Pdf, 347.5 kB., EGT L 352, 2002

Provisorisk tillämpning Pdf, 22.3 kB., EGT L 26, 2003
______________
EGT = Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT = Europeiska unionens officiella tidning   

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)