Tullverket

Frihandel som ger tullfrihet eller tullnedsättning

Du som importerar en vara till Sverige kan många gånger få tullfrihet eller tullnedsättning på din vara tack vare de frihandelsavtal, ensidiga förmånsarrangemang och tullunionsavtal som EU har slutit med många länder.

Frihandelsavtal

EU:s frihandelsavtal innebär att varor som uppfyller reglerna för att bli ursprungsvaror kan få förmånsbehandling både när du importerar dem till EU och när avtalsparten importerar dem.

Se vilka länder EU har frihandelsavtal med och läs om de olika avtalen.

Ensidiga förmånsarrangemang

EU har även beslutat om ensidiga förmånsarrangemang gentemot vissa länder eller grupper av länder. Ett exempel på ett ensidigt förmånsarrangemang är det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländer GSP (General System of Preferences).

GSP innebär att varor med ursprung i ett av de så kallade förmånsländerna kan få förmånsbehandling när du importerar dem till EU. Däremot får inte varor med ursprung i EU någon förmånsbehandling när du exporterar dem till samma länder.

Läs mer om det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländer GSP.

Tullunionsavtal

EU har ingått tullunionsavtal med Turkiet, Andorra och San Marino som innebär förmånsbehandling av varor vid såväl import till EU som vid import till avtalsparten. En vara som omfattas av ett tullunionsavtal får inget ursprungsintyg utan i stället ett intyg om att varan är i fri omsättning.

Om du importerar en vara från Turkiet och vill skicka den vidare till en frihandelspart med ursprungsintyg behöver du en leverantörsdeklaration som styrker din varas ursprung.

Läs mer om leverantörsdeklarationer.

Du behöver intyg

För att kunna få förmånsbehandling behöver du styrka din varas ursprung med ett ursprungsintyg eller ett intyg om att din vara är i fri omsättning inom tullunionen.

Vilken typ av intyg du ska använda beror bland annat på vilket avtal som är aktuellt. Även beloppet påverkar vilken typ av ursprungsintyg du kan använda. Det finns olika bestämmelser för olika länder.

Bestämmelser och ursprungsintyg för olika länder och områden.

Läs mer om de olika intygen för förmånsbehandling.

Begär förmånsbehandling i tulldeklarationen

Du begär förmånsbehandling direkt i tulldeklarationen. Nedan kan du se vilka koder du ska använda och var du ska ange dessa koder. Det ser olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Läs mer om det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

  • Dataelement 14 11 000 000, förmån – Skriv en förmånskod för det avtal du hänvisar till.
  • Dataelement 12 03 000 000, styrkande handlingar – Ange de intyg som ligger till grund för deklarationen med en kod i 12 03 002 000 (typ) och ett referensnummer i 12 03 001 000.

Vanliga koder vid förmånsbehandling

Hitta alla koder i Tulltaxan.

Koder för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

  • Fält 36, förmån – Skriv en förmånskod för det avtal du hänvisar till.
  • Fält 44, bifogade handlingar – Ange de intyg intyg som ligger till grund för deklarationen med en dokumentkod och ett identitetsnummer.

Vanliga koder vid förmånsbehandling

Hitta alla koder i Tulltaxan.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)