Tullverket

Nedsättning av samlad garanti

Det finns en möjlighet att få nedsättning av den garanti som ska ställas, under förutsättning att alla aktuella villkor och kriterier är uppfyllda.

Nedsättningen utgår från det referensbelopp som Tullverket fastställer under handläggningen av din tillståndsansökan.
 
Läs om hur referensbeloppet beräknas.

Om du ska ställa en samlad garanti för andra avgifter, exempelvis moms, så utgår kravet på garanti från en riskbedömning. Denna garanti bedöms därför inte enligt följande text.

Befintliga skulder

För en samlad garanti för befintliga skulder, till exempel vid övergång till fri omsättning, kan en nedsättning beviljas till 30 % av referensbeloppet för företag som har AEO-tillstånd för tullförenklingar.

Skulder som kan uppkomma

För en samlad garanti för skulder som kan uppkomma, till exempel vid särskilda förfaranden och tillfällig lagring, kan nedsättning beviljas till 50, 30 eller 0 % av referensbeloppet. Den som söker om nedsättning av samlad garanti ska redogöra för på vilket sätt villkoren är uppfyllda.

Företag med AEO-tillstånd för tullförenklingar anses i normalfallet uppfylla villkoren för nedsättning. En översyn av företagets egna kapital görs dock alltid av Tullverket.

Nedsättning till 50 %

För att kunna beviljas nedsättning till 50 % av referensbeloppet ska företaget

 1. ha ett bokföringssystem som utgår ifrån erkända redovisningsprinciper
 2. ha en administrativ organisation som kan hantera varuflödet samt interna kontroller för att upptäcka fel och olagliga transaktioner
 3. ha fullgjort sina ekonomiska skyldigheter under de tre senaste åren
 4. ha en god ekonomisk ställning under de tre senaste åren.

De fullständiga villkoren finns i artikel 84.1 i kompletteringsförordningen. Pdf, 1.1 MB.

Om du ansöker om nedsättning av garantibeloppet ska du till ansökan bifoga underlag som visar att du uppfyller villkoren för detta.

Länk till ansökan om nedsättning av samlad garanti till 50 procent (TV-nummer: 760.88) Pdf, 277.5 kB.

Nedsättning till 30 %

För att kunna beviljas nedsättning till 30 % av referensbeloppet ska företaget

 1. ha ett bokföringssystem som utgår ifrån erkända redovisningsprinciper
 2. ha en administrativ organisation som kan hantera varuflödet samt interna kontroller för att upptäcka fel och olagliga transaktioner
 3. ha fullgjort sina ekonomiska skyldigheter under de tre senaste åren
 4. ha haft en god ekonomisk ställning under de tre senaste åren
 5. informera Tullverket om det uppstår problem med att efterleva reglerna.

De fullständiga villkoren finns i artikel 84.2 i kompletteringsförordningen. Pdf, 1.1 MB.

Om du ansöker om nedsättning av garantibeloppet ska du till ansökan bifoga underlag som visar att du uppfyller villkoren för detta.

Länk till ansökan om nedsättning av samlad garanti till 30 procent (TV-nummer: 760.87) Pdf, 296.5 kB.

Undantag från skyldigheten att ställa garanti

För att kunna beviljas undantag från skyldigheten att ställa en garanti ska företaget

 1. ha ett bokföringssystem som utgår ifrån erkända redovisningsprinciper
 2. ha en administrativ organisation som kan hantera varuflödet samt interna kontroller för att upptäcka fel och olagliga transaktioner
 3. ha fullgjort sina ekonomiska skyldigheter under de tre senaste åren
 4. ha haft en god ekonomisk ställning under de tre senaste åren
 5. informera Tullverket om det uppstår problem med att efterleva reglerna
 6. ha fysiskt tillträde till sitt bokföringssystem och eventuella affärs- och transportsystem
 7. ha ett logistiksystem som kan skilja på unions- och icke-unionsvaror
 8. ha rutiner för att hantera licenser och tillstånd (i tillämpliga fall)
 9. ha rutiner för arkivering och skydd mot informationsförlust
 10. ha säkerhetsåtgärder för att skydda företagets datasystem mot intrång och för att säkra företagets dokumentation.

De fullständiga villkoren finns i artikel 84.3 i kompletteringsförordningen. Pdf, 1.1 MB.

Om du ansöker om nedsättning av garantibeloppet ska du till ansökan bifoga underlag som visar att du uppfyller villkoren för detta.

Länk till ansökan om nedsättning av samlad garanti till 0 procent (TV-nummer: 760.89) Pdf, 361.8 kB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Länkar till ansökan om nedsättning av samlad garanti är tillagda.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)