Tullverket

Japan

Ursprungsregler:
Kapitel 3 samt bilagorna 3 A-F Pdf, 6.6 MB. om ursprungsregler och ursprungsförfaranden

Rättelse av texten till ursprungsförsäkran, EUT L 65, 2021

Kumulation:
Bilateral full kumulation enligt artikel 3.5 Pdf, 52.5 MB. i kapitel 3

Varuomfattning:
Artikel 2.8 Pdf, 6.4 MB. i kapitel 2 samt bilaga 2-A Pdf, 8.9 MB. .

Ursprungsintyg:
Ursprungsförsäkran

Ursprungsförsäkran behöver inte skrivas under.

Vid export till Japan:
Systemet med Registrerade exportörer (Rex) används av EU:s företag vid export till Japan.
Ansök om Rex här.

Vid import från Japan:
Ursprungsförsäkringarna innehåller vanligen ett japanskt bolagsnummer.

Observera att det i handeln med Japan inte är möjligt att använda andra ursprungsintyg som
t. ex. varucertifikat EUR.1.

I avtalet används även importörens kunskap. Det kan bara användas av en importör som har tillgång till alla de uppgifter och styrkande handlingar som behövs för att kunna visa tullmyndigheten i importlandet att varorna är ursprungsvaror.

Läs om importörens kunskap.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling.

Värdegränser:
Vid export till Japan:
Ursprungsförsäkran: 6 000 EUR för sändningar utan Rex-nummer.

Undantag från krav på uppvisande av ursprungsförsäkran för icke-kommersiellt gods

Vid export till Japan:
Resande:  100 000 YEN
Småpaket: 100 000 YEN

Vid import från Japan:
Resande: 1 200 euro
Småpaket: 500 euro

Giltighetstid för ursprungsintyg:
12 månader

Avtal:
Avtal mellan Europeiska unionen och Japan om ett ekonomiskt partnerskap, EUT L 330, 2018. Pdf, 72.2 MB.

Meddelande om ikraftträdande 1 februari 2019, EUT L 009, 2019 Pdf, 355.7 kB.

Meddelande om provisorisk tillämpning från 1 februari 2019, EUT L 023, 2019 Pdf, 359.8 kB.

______________
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Övrigt:
EU-kommissionens vägledningar för avtalet med Japan(på engelska)


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000