Tullverket

EDI – Kommunikation

Tullverket tillhandahåller i dagsläget möjligheten att lämna uppgifter elektroniskt via TCP/IP över internet. För att lämna uppgifter via TCP/IP över  Internet används OFTP version 2 som är den senaste versionen av OFTP.

OFTP 2 har anpassats till kommunikation via Internet bl.a. genom filkomprimering, möjlighet till större filstorlek och TLS sessionssäkerhet. För kommunikation med Tullverket behöver uppgiftslämnaren inte köpa något certifikat eller skaffa en fast anslutning med tillhörande infrastruktur och höga krav på tillgänglighet eftersom uppgiftslämnaren kan initiera kommunikationen som sedan sker över en krypterad uppkoppling baserat på Tullverkets publika certifikat.

Vanliga frågor och svar (engelska)

OFTP2_FAQ_1.5 Pdf, 232.9 kB.

Förbättrad kommunikationssäkerhet

Från och med den 15 september 2021 kommer endast TLS 1.2 kunna användas för OFTPv2-uppkopplingar mot tmf01.tullverket.se:6619.

Enbart följande fyra ”Cipher Suites” (algoritmkombinationer) kommer att tillåtas:

  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
  • TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
  • TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

Ovanstående används redan mot Tullverket av majoriteten av företagens EDI-system.

Om ni använder TLS 1 eller TLS 1.1 eller använder TLS 1.2 med andra ”Cipher Suites” än ovanstående, bör ni ändra detta så snart som möjligt. Ni kan genomföra ändringen utan att meddela Tullverket.

Kontakta i första hand er systemleverantör angående frågor om er kommunikationsprogramvara.

Servercertifikat för Tullverkets OFTPv2-server

Information om servercertifikatet för Tullverkets OFTPv2-server tmf01.tullverket.se från och med den 29 augusti 2023 finns i dokumentet: Servercertifikat tmf01.tullverket.se 2023-08-15 Pdf, 248.9 kB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nytt dokument: "Servercertifikat tmf01.tullverket.se 2023-08-15"

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)