Tullverket

Vietnam

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Protokoll 1 Pdf, 1021.2 kB. om ursprungsregler och ursprungsförfaranden

Beslut 2/2024 gällande ändringar av Bilaga II till protokoll 1 av de produktspecifika ursprungsreglerna.

Berörda kapitel: 03, 15, 16, 19, 24, 38, 41, 62, 63, 70, 85, 90 och 94. Beslutet grundar sig i uppdateringarna av HS nomenklaturen den 1 januari 2017 och den 1 januari 2022.

Kumulation

Kumulation är ett begrepp som används i alla EU:s handelsavtal. Kumulation innebär att man kan använda material med ursprung i ett annat land än exportlandet som ursprungsmaterial.

Vietnam tillämpar bilateral kumulation enligt artikel 3 Pdf, 170.9 kB..

För tyger finns för Vietnam enligt artikel 3 även viss möjlighet till kumulation med Sydkorea, se avsnitt 5.3.3 i EU-kommissionens vägledning för avtalet längst ner på denna sida.

Varuomfattning

Artikel 2.7 Pdf, 139.7 kB. i kapitel 2 samt bilaga 2-A. Pdf, 146.7 kB.

Ursprungsintyg

För att kunna få förmånsbehandling när du importerar en vara behöver du styrka varans ursprung med ett ursprungsintyg. Samma sak gäller för att din handelspartner ska få förmånsbehandling när du exporterar en vara.

Det ursprungsintyg som används till och från Vietnam är följande:

Vid import från Vietnam

Varucertifikat EUR.1 eller ursprungsdeklaration på faktura eller annat kommersiellt dokument.

 • Varucertifikat EUR.1 fylls i av exportören eller av dennes ombud på exportörens ansvar i det land varan fysiskt exporteras från.
 • Varan måste ha sitt ursprung i EU eller Vietnam och detta ursprung styrks med ett korrekt ifyllt och godkänt EUR.1 certifikat.
 • Varucertifikat EUR.1 används för att utnyttja förmånliga , oftast helt tullfria tullsatser i importlandet. Certifikatet bestyrks av tullmyndigheterna i exportlandet.
 • Ursprungsdeklarationer kan förekomma för sändningar under värdegränsen nedan. Ursprungsdeklarationerna ska vara underskrivna av exportören.

Läs mer om ursprungsintyg vid import på sidan Intyg för förmånsbehandling vid import.

Läs mer om ursprungsintyg vid export på sidan Intyg vid export

Vid export till Vietnam

Ursprungsförsäkringar

Systemet med registrerade exportörer (Rex) används av EU:s företag vid export till Vietnam.

Ansök om att bli registrerad exportör.

Underskrift behövs endast om exportören inte är registrerad exportör.

Värdegränser

Vid import till Vietnam

Denna värdegräns gäller för att få upprätta ursprungsförsäkran utan tillstånd till registrerad exportör:

 • 6 000 euro - 64 000 SEK

Dessa värdegränser gäller för import som inte ska anses har kommersiellt syfte om nedan villkor är uppfyllda:

 • Resande: 200 USD
 • Småpaket: 200 USD

Vid import till EU

Denna värdegräns gäller för att få upprätta ursprungsdeklaration

 • 6 000 euro - 64 000 SEK

Dessa värdegränser gäller för import som inte ska anses har kommersiellt syfte om nedan villkor är uppfyllda:

 • Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
 • Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

För dessa sändningar behöver du inte betala tull, men däremot ska du betala moms.

Villkor

 • Importen är av tillfällig karaktär.
 • Importen består av uteslutande produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk.
 • Det på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

Giltighetstid för ursprungsintyg

Ursprungsintyg från Vietnam är giltiga i:

 • 12 månader

Avtal

Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

Meddelande om ikraftträdande 1 augusti 2020, EUT L 207, 2020

Meddelande till exportörer om tillämpningen av Rex-systemet i Europeiska unionen med avseende på frihandelsavtalet med Vietnam, EUT C 196, 2020

Ändring av bilaga II till protokoll 1 om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete [2024/838]

Övrigt

EU-kommissionens vägledning för avtalet med Vietnam (på engelska)

______________
EUT = Europeiska unionens officiella tidning


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny information under "Ursprungsregler" och ny länk under "Avtal".

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)