Tullverket

Trycksaker och reklammaterial

Du kan importera tryckt reklammaterial och reklamartiklar utan kommersiellt värde utan att betala tull och moms.

Du kan importera följande varor utan att betala tull och moms:

 1. tryckt reklammaterial såsom kataloger, prislistor, bruksanvisningar och broschyrer som gäller erbjudanden för varor till försäljning eller uthyrning, transporter, kommersiella försäkringar eller banktjänster
 2. reklamartiklar utan kommersiellt värde som skickas kostnadsfritt från en leverantör till en kund och som, bortsett från sin reklamfunktion, inte kan användas på något annat sätt.

När du vill importera tryckt reklammaterial utan att betala tull eller moms ska

 1. det företag eller den person som säljer varorna eller tjänsterna vara etablerad utanför EU
 2. det tydligt framgå på trycksaken vilket företag som tillverkar, säljer, hyr ut eller erbjuder de varor eller tjänster som trycksaken avser
 3. varje försändelse innehålla högst ett dokument eller ett exemplar av varje dokument (om det består av flera dokument). Om försändelsen innehåller flera exemplar av samma dokument får de tillsammans inte väga mer än ett kilo i bruttovikt
 4. trycksakerna inte ingå i gruppförsändelser från samma avsändare till samma mottagare.

Ansök om tull- och momsfrihet

Du ansöker om tull- och momsfrihet direkt i importdeklarationen. Nedan kan du se vilka koder du ska använda för att ansöka och var du ska ange dessa koder. Det ser olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Läs mer om det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tull- och momsfrihet:

 • Dataelement 99 05 000 000 – Transaktionens art:
  • 1 för köp
  • 3 för gåva
 • Dataelement 14 11 000 000 – Förmåner: 100
 • Dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande:
  • C31 för varor enligt punkt 1 + F45
  • C56 för varor enligt punkt 2 + F45

Koder för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Fält 24 – Transaktionens art:
  • 1 för köp
  • 3 för gåva
 • Fält 36 – Förmånskod: 100
 • Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C31

Momsfrihet

För dig som deklarerar enligt ny lagstiftning måste du ange koden F45 i dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande för att ansöka om momsfrihet. För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid import Pdf, 895.8 kB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny information om koden F45 samt tull- och momsfrihet.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)