Tullverket

Handla e-cigaretter och e-vätska på nätet

För att beställa och ta in e-cigaretter och e-vätska som innehåller nikotin måste du ha fyllt 18 år. Reglerna för att beställa från ett EU-land respektive från ett land utanför EU skiljer sig åt.

Med e-vätska avses vätska med nikotin (definition enligt Lag (2018:696)) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Från ett annat EU-land

Om du är över 18 år så finns det inga begränsningar på att föra in e-cigaretter och påfyllningsbehållare till Sverige från ett annat EU-land.

När du beställer e-vätska från ett annat EU-land ska du betala skatt till Skatteverket inom fem dagar från införsel. Skatt betalas på all e-vätska när du handlar på nätet. Det finns ingen skattefri mängd som när du personligen transporterat e-vätska över gränsen.

Vid distansförsäljning, när din säljare transporterar nikotinprodukter direkt till dig från ett annat EU-land, behöver du inte själv deklarera och betala in skatt till Skatteverket eftersom säljaren ska göra det. Om du köper nikotinprodukter genom distansförsäljning ska nikotinskatten ingå i det pris som du betalar till säljaren.

För mer information om att beställa e-vätska från annat EU-land se Skatteverkets webbplats.

Från ett land utanför EU

Det finns inga mängdbegränsningar vid beställning av e-vätska eller e-cigaretter från land utanför EU. Du måste vara 18 år för att få ta hem sådana produkter. Eftersom du beställer från ett land utanför EU ska tull och skatt betalas till Tullverket.

Du ska deklarera varan för Tullverket så att rätt tull och skatt kan tas ut. Underlåtelse att deklarera varor på rätt sätt kan medföra straffansvar då du kan göra dig skyldig till tullbrott.

E-vätska som inte innehåller nikotin

E-vätska som inte innehåller nikotin omfattas inte av nikotinskatt. Det finns inga begränsningar vad gäller införsel från annat EU-land.

Från ett land utanför EU

Vid införsel från land utanför EU ska tull och skatt (moms) betalas till Tullverket. Dock inte nikotinskatt.

E-cigarett utan e-vätska

Själva e-cigaretten, utan e-vätska, räknas som övrig vara. Det enda kravet vid införsel är att du är 18 år gammal vid tiden för införseln.

Från ett land utanför EU

En e-cigarett utan e-vätska ska deklareras för Tullverket och eventuella avgifter ska betalas till Tullverket vid importtillfället. Du måste ha fyllt 18 år för att få importera e-cigaretter.

Mer information

Gällande bestämmelser

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)