Tullverket

Kontanta medel

Om du skickar, tar emot eller reser med kontanta medel som är värda 10 000 euro eller mer kan du behöva anmäla och redogöra för var pengarna kommer ifrån och vad de ska användas till.

För att förhindra penningtvätt och organiserad brottslighet samt bekämpa terrorism finns det regler kring att föra in och ut kontanta medel från EU som har ett större värde. Olika regler gäller om du reser eller om du skickar eller tar emot kontanta medel.

Med kontanta medel menar vi, förutom sedlar och mynt:

  • resecheckar
  • checkar
  • skuldebrev
  • investeringsguld
  • postanvisningar utan någon namngiven mottagare.

Resa med kontanta medel

Om du ska ta med dig motsvarande 10 000 euro eller mer i kontanta medel när du reser över EU:s gräns ska du anmäla det till Tullverket. Du kan göra en anmälan på webben eller lämna anmälan på blankett i tullfiltret vid gränsen.

Läs om hur du gör en anmälan på sidan Resa med kontanta medel.

Skicka eller ta emot kontanta medel

Om du skickar eller tar emot kontanta medel från ett land utanför EU via post eller paket och värdet överstiger 10 000 euro ska du vid förfrågan kunna redovisa var pengarna kommer ifrån och vad de ska användas till.

Tullverket kontrollerar kontanta medel

Tullverket har rätt att leta efter kontanta medel i transportmedel, bagage, handväskor, post och paket. Om det finns anledning att tro att en person inte har anmält att den reser med kontanta medel kan vi utföra kroppsvisitation. Vi har även rätt att hålla kvar kontanta medel som har ett värde av 10 000 euro eller mer, om vi har anledning att tro att anmälan är felaktig eller ofullständig.

För information om vilka in- och utförselbestämmelser som gäller för kontanta medel i andra länder, kontaktar du din resebyrå eller landets ambassad eller konsulat. Kontaktuppgifter till utrikesdepartementet, ambassader och konsulat hittar du på Sweden Abroads webbplats.

Mer information

EU Cash Controls – European Commission (information på engelska)

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)