Tullverket

Export av obeskattade punktskattepliktiga varor

Vid export av obeskattade punktskattepliktiga varor som ska flyttas under skatteuppskov ska uppgifter registreras i det EU-gemensamma systemet EMCS (Excise Movement and Control System). Därefter ska exportdeklaration lämnas till Tullverket som ska innehålla den administrativa referenskoden (ARC) som skapats av EMCS.

Du som är godkänd upplagshavare ska upprätta ett elektroniskt administrativt dokument (e-AD) i EMCS innan obeskattade punktskattepliktiga produkter flyttas under skatteuppskov från ett skatteupplag till ett land utanför EU:s punktskatteområde. Om uppgifterna godkänns av Skatteverket tilldelar EMCS transporten en unik administrativ referenskod, ARC, som består av 21 tecken.

Du som är deklarant eller tullombud och lämnar exportdeklaration för obeskattade punktskattepliktiga varor ska ange ARC i deklarationen. Uppgiften om ARC får du från upplagshavaren. Efter att din export har medgivits (vid UGE-deklaration) kan du skriva ut exportföljedokumentet EAD. Vid UNU-deklaration skriver Tullverket ut EAD. Dokumentet följer sändningen och ska visas upp på utförseltullkontoret.

E-AD ligger vilande hos Skatteverket i väntan på att utförseltullkontoret ska bekräfta att varorna har lämnat EU. Detta görs i Export Control System (ECS). Utförseltullkontorets uppgifter sänds sedan från ECS till Skatteverket som jämför dessa uppgifter med uppgifterna i e-AD.

Deklarationshandledning

Ange ARC-nummer i exportdeklarationen

ARC ska tillsammans med ytterligare uppgifter anges i fältet "Summarisk deklaration/Tidigare handlingar" (ED, fält 40) när exportdeklarationen lämnas. Det är viktigt för att utförseln av varorna ska kunna bekräftas i EMCS när sändningen har lämnat EU.

Fältet för "Tidigare handlingar" i exportdeklarationen har tre delfält. Ange uppgifterna enligt följande exempel: "Z-AAD-21SEXXXXXXXXXXXXXXXXX001".

  • Z står för tidigare handling och anges i delfältet "Tidigare handlingar, kategori".
  • AAD är dokumentkoden som står för e-AD och anges i delfältet "Tidigare handlingar, typ".
  • 21SEXXXXXXXXXXXXXXXXX001, det 21 tecken långa identitetsnumret, ARC, plus varupostnummer i e-AD. 21SE är årtalet plus nationalitetsbeteckningen. Som avslutning kommer varupostnumret med tre siffror, varupost 1 har nummer 001. Uppgiften anges i delfältet "Tidigare handlingar, identitet".

En varupost i e-AD ska alltså motsvara en varupost i exportdeklarationen. Flera e-AD kan deklareras i en och samma exportdeklaration.


Direkt export är när din vara lämnar EU från samma land som du anmäler exporten i.

Vad händer om du inte anger ARC-nummer i exportdeklarationen?

Om du inte anger ARC-nummer i exportdeklarationen, så

  • får Skatteverket ingen återkoppling på att varorna på e-AD är utförselbekräftade
  • måste du ansöka om ändring av tulldeklaration och komplettera deklarationen med ARC. Ifall varorna redan har förts ut ur EU ska du skaffa en alternativ bevisning på att varorna är utförda ur EU och presentera det för Tullverket så att uppgifterna kan föras in i ECS.

    Länk till e-tjänsten Ändra deklarationsuppgifter export

Indirekt export är när din vara lämnar EU via ett annat land än det land där du anmälde den till export.

Direkt export av punktskattepliktiga varor

Vid direkt export använder Tullverket i normalfallet inte ECS, men vid direkt export av punktskattepliktiga varor använder vi ECS.

När en hänvisning finns till ARC i en svensk exportdeklaration ska varorna utförselbekräftas i ECS av tulltjänsteman vid svenskt utförseltullkontor.

För att uppmärksamma utförseltullkontoret vid direkt export kan hänvisning göras exempelvis genom att en etikett i avvikande färg med en text som anger att sändningen omfattar punktskattepliktiga varor fästs på EAD.

Läs om direkt och indirekt export här.

Skatteverkets information om punktskatt

Skatteverkets webbsidor för punktskatt

EMCS vid export

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000