Tullverket

Jobba hos oss

Att jobba på Tullverket är att jobba för Sverige. Och med världen. Vi är en arbetsplats som förändras i takt med omvärlden och där du kan utvecklas. Här finns alla möjligheter att bli både bredare och spetsigare. Oavsett vad du jobbar med så gör du det med balans i livet: Du ställer upp för Sverige, vi ställer upp för dig.

Utvecklas med oss

Inom Tullverket arbetar cirka 2 400 medarbetare som alla känner ett stort engagemang och stolthet över sitt arbete. Vi som myndighet strävar efter att vara en modern och attraktiv arbetsgivare genom att ge eget ansvar och ha tillit till våra medarbetare och arbeta för att skapa en bra arbetsmiljö. Hos oss finns medarbetare med hög och varierande kompetens vilket skapar en dynamisk arbetsplats med stora möjligheter att lära sig nya saker och att utvecklas i sin yrkesroll.

Gemensamt för alla områden inom Tullverket är att du kommer att vara med och göra skillnad i samhället och bidra till vårt uppdrag som är både att bekämpa brottslighet och ta in tull, skatter och andra avgifter till staten. Våra kontor finns på många orter runt om i landet från Trelleborg i söder till Kiruna i norr.

Är du intresserad av oss som arbetsgivare eller hur det är att jobba hos oss?

Följ Tullverket på Linkedin.

Följ Tullverket på Instagram.

Har du frågor om våra tjänster eller vår rekrytering?

Mejla pa-support@tullverket.se.

Många olika yrken

Vår operativa verksamhet består av kontrollavdelning, uppbördsavdelning, underrättelseavdelning och tullkriminalavdelning. På de här avdelningarna finns många olika yrken representerade så som tullinspektör, tullrevisor, klareringshandläggare, tillståndshandläggare, underrättelsehandläggare, brottsutredare och spanare. Du som anställs till kontrollavdelningen eller uppbördsavdelningen får en grundutbildning av oss. Grundutbildningen skiljer sig åt beroende på vilken av avdelningarna som du har fått anställning inom. Under utbildningstiden är du anställd med lön.

Inom Tullverket finns också många anställda som arbetar med att stödja den operativa verksamheten på olika sätt. Det kan vara verksamhetskontrollers, personalvetare, projektledare, kommunikatörer, verksamhetsutvecklare, upphandlare, systemutvecklare, supporttekniker, jurister, arkivarier och registratorer.

Vi vill ha nöjda medarbetare

Som anställd tycker vi att du ska ha möjligheter till personlig utveckling inom yrkeslivet, till exempel genom att byta arbetsuppgifter och arbetsort. Det gynnar dig som anställd men även Tullverket som arbetsgivare. Vi vill ha nöjda medarbetare eftersom vi är övertygade om att nöjda medarbetare gör ett bättre jobb. Därför är områden som arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och kompetensutveckling viktiga för oss. Vi vill öka vår etniska och kulturella mångfald eftersom vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra vår verksamhet.

Vår värdegrund

Inom Tullverket har vi en gemensam värdegrund, som vi tagit fram tillsammans i syfte att stärka vårt arbete ihop. Våra värdegrundsord är helhetssyn, ansvarstagande och nytänkande.

Läs mer om värdegrunden.

Alla som jobbar statligt omfattas också av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den är en grundläggande utgångspunkt för din yrkesroll.

Läs mer om den statliga värdegrunden hos Arbetsgivarverket.

Likabehandling och mångfald

På Tullverket är det självklart med en arbetsplats som är inkluderande och att alla behandlas lika och med respekt. Vi arbetar för att vara en jämställd arbetsplats som speglar samhället och tar tillvara på den kompetens som mångfald tillför.

Tullverkets arbete utgår från allas lika värde och vår utgångspunkt är att alla medarbetare agerar enligt vår värdegrund. Vi arbetar förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Rekrytering

Tullverket rekryterar och utbildar personal efter behov. När nyrekryteringar planeras så informerar vi om det här på vår webbplats och annonserar i relevanta medier.

Träffa oss på en mässa!

Kom fram och prata med oss på en mässa, och ta chansen att prata om jobb! Vi kan berätta om oss och om vilka lediga jobb vi har just nu som skulle kunna passa dig.

  • LARV , 18 januari, Luleå tekniska universitet, Tullverkets IT-avdelning deltar
  • Uniaden, 24 januari, Umeå universitet, Tullverkets IT -avdelning deltar
  • SJÖLOG, 2 februari deltar Tullverket på SJÖLOG som arrangeras av Sjösektionen på Chalmers. Mässan hålls i Lindholmen Science Park i Göteborg och är öppen 10-15. Mer information finns på www.sjolog.se
  • Gösta, 9 februari, Lindholmen Science Park i Göteborg, Tullverkets IT-avdelning deltar
  • Pol. Ar, 27 februari, Linköpings Universitet, Tullverkets uppbördsavdelning deltar

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)