Tullverket

Värdegrund och medarbetarfilosofi

Tullverkets värdegrund är en förutsättning för visionen – bara godkända varor över gränsen – och därmed utgångspunkten för hur hela verksamhet arbetar. Som ett komplement har en medarbetarfilosofi tagits fram som beskriver vad ett aktivt medarbetarskap innebär.

Värdegrund

Tullverkets värdegrund är en förutsättning för visionen och utgångspunkten för hur all verksamhet inom Tullverket genomförs. Värdegrunden lägger grunden för hur vi arbetar och behandlar varandra samt förhåller oss till omvärlden. Dessutom skapar den förutsättningar för att realisera Tullverkets mål och inriktning.

Helhetssyn. I Tullverket ser vi till helheten. Genom att vi är professionella och drar nytta av allas kompetenser och erfarenheter ökar vår förmåga att lösa uppgifter. Vi samverkar internt och externt, och vi når våra utmanande mål.

Ansvarstagande. Vi tar ansvar för våra handlingar gentemot varandra, våra uppdragsgivare, våra kunder och allmänheten. Alla vågar fatta och genomföra beslut. Vi tar ansvar för vår egen och Tullverkets utveckling. Vi har tillit till varandra och bemöter varandra med respekt.

Nytänkande. Allas idéer och erfarenheter är viktiga och alla bidrar i arbetet med Tullverkets utveckling. Vi arbetar i en verksamhet i ständig utveckling, där nytänkande och förmåga till förnyelse är en förutsättning för vår framgång.

Medarbetarfilosofi

Som ett komplement till värdegrunden har Tullverkets medarbetarfilosofi tagits fram. Den beskriver vad som menas med ett aktivt medarbetarskap och innehåller punkterna:

  1. Lyssna, visa respekt och intresse för andra samt vara rak och ärlig i min kommunikation och stå för mina åsikter.
  2. Uppträda professionellt, vara stolt i min yrkesroll samt ha respekt för och visa tillit till andras yrkesroller.
  3. Ha kunskap om och arbeta enligt arbetsgruppens mål och förstå hur dessa är en del av Tullverkets övergripande mål, strategier och prioriteringar.
  4. Veta mitt ansvar och mina befogenheter vilket ger mig trygghet i min roll. Detta gör att jag vågar fatta beslut som jag genomför, följer upp och tar konsekvenserna av.
  5. Kommunicera, samverka och arbeta över verksamhetsgränserna samt aktivt dela med mig av mina kompetenser och erfarenheter för att öka min och andras förståelse för helheten och vår roll i helheten.
  6. Ta eget initiativ till, vara lyhörd för och uppmuntra andra till förändringar som skapar mervärde för verksamheten.
  7. Ge och ta emot feedback för att utvecklas, lära och växa som människa och medarbetare.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)