Tullverket

Rättsliga ställningstaganden

Rättsliga ställningstaganden är ställningstaganden i principiella frågor där det saknats svar i en rättsfråga eller där rättsläget varit oklart.

Rättsliga ställningstaganden är bindande internt i Tullverket men är inte bindande för externa aktörer.

STY 2024-207 Pdf, 214.8 kB. Rättsligt ställningstagande om användning av tullombuds tillstånd till regelbunden användning av förenklad deklaration

STY 2023-371 Pdf, 208.3 kB. Rättsligt ställningstagande om obetydligt belopp enligt 5 kap. 12 § 2 tullagen

STY 2022-109 Pdf, 243.8 kB. Rättsligt ställningstagande om gränsnära område enligt tullagen och inregränslagen

STY 2022-395 Pdf, 158 kB. Rättsligt ställningstagande om tullskulds uppkomst

STY 2021-684 Pdf, 185.7 kB. Rättsligt ställningstagande om krav för tillstånd till godkänd avsändare

STY 2021-648 Pdf, 194.2 kB. Rättsligt ställningstagande om tidsfrister för tulltillägg

STY 2020-738 Pdf, 287.8 kB. Rättsligt ställningstagande om beräkning av tulltillägg vid oriktig uppgift

STY 2020-605 Pdf, 336.9 kB. Rättsligt ställningstagande om när Tullverket ska ogiltigförklara registreringen av Eori-nummer med anledning av betalningssvårigheter i vissa fall

STY 2019-802 Pdf, 244.2 kB. Rättsligt ställningstagande om tillämpningen av 2 kap. 4 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import m.m.

STY 2019-797 Pdf, 813.9 kB. Rättsligt ställningstagande om förutsättningarna för att med tullfrihet och skattefrihet återinföra en vara som har glömts kvar i ett land utanför EU

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ett nytt rättsligt ställningstagande har publicerats.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)