Tullverket

Ändra ett tillstånd i Systemet för tullbeslut

Här får du hjälp med hur du ska göra för att ändra uppgifterna i ett tillstånd i Systemet för tullbeslut.

Tillstånd som finns i Systemet för tullbeslut ska du också ändra i systemet. Här går vi igenom steg för steg hur du gör för att ändra uppgifterna i ett tillstånd.

På den här sidan får du hjälp med vilka val du ska göra och hur du ska fylla i fälten på följande sidor:

 • Startsida
 • Lista över tillstånd
 • Begäran om ändring

Vill du ändra ett tillstånd till samlad garanti?

Observera att vi utfärdar ett tillstånd till samlad garanti, CGU, per förfarande.

Om du har behov av tillstånd till samlad garanti för fler förfaranden, till exempel annan godkänd plats, ska du ansöka om ett nytt tillstånd för varje förfarande istället för att ändra ditt befintliga tillstånd.

Vill du ändra i ett RSS-tillstånd?

Om du ska ändra fartyg eller anlöpshamnar i ett tillstånd till reguljär fartygslinje (RSS) ska du göra lite annorlunda.

Läs hur du ändrar fartyg eller anlöpshamn i ett RSS-tillstånd.

För övriga ändringar i RSS-tillstånd följer du instruktionerna på den här sidan.

Logga in

Börja med att logga in i Systemet för tullbeslut.

Läs om hur du loggar in i systemet.

Startsida

Den första sidan du kommer till när du har loggat in är Startsidan, där du bland annat ser dina senaste meddelanden från Tullverket. Välj Tillstånd – Lista över tillstånd i menyn för att hitta det tillstånd du vill ändra.

Startsidan i systemet för tullbeslut


Lista över tillstånd

När du har valt Lista över tillstånd kommer du till sidan nedan. På sidan visas en lista över ditt företags tillstånd.

Leta upp det tillstånd du vill ändra och klicka på Visa tillstånd. Försäkra dig om att du har valt rätt tillstånd. Om du exempelvis har flera tillstånd av samma typ är det viktigt att du kontrollerar att det är rätt tillstånd du ska ändra. Välj Actions och Begäran om ändring.

Sidan Lista över tillstånd i CDS med knappen Visa tillstånd markerad


Det kan hända att du får upp en ruta på skärmen där det står Varning. Den här rutan innebär att det har skett en uppdatering av systemet sedan du fick ditt tillståndsbeslut, och att du kan behöva fylla i några extra uppgifter i tillståndet innan du kan skicka in din ändring. Välj Bekräfta så försvinner rutan och du kan fortsätta.

Meddelandetexten: Varning! Systemet har uppdaterats sedan tillståndet utfärdades och därför är eventuellt inte alla uppgifter ifyllda innan du skickar in din begäran. I nedre högra hörnet finns en knapp med texten Bekräfta.


Begäran om ändring

När du har valt att ändra tillståndet kommer du till sidan Begäran om ändring. Det är här du ska skriva in dina ändringar.

Sidan Begäran om ändring i CDS


Du skriver in dina ändringar i två steg:

 1. Börja med att förklara vilka uppgifter i tillståndet du vill ändra och varför du vill ändra dem. Det gör du i fältet Motivering till begärd ändring.

 2. Sedan letar du fram den eller de uppgifter du vill ändra i tillståndet och lägger till eller tar bort det som ska ändras. Behöver du hjälp med hur du ska ange en uppgift du vill ändra kan du titta i användarstödet för nyansökningar. Ta fram hjälpen för det tillstånd du vill ändra och läs sedan under den uppgift du vill ändra.

  Du hittar användarstödet för nyansökningar på sidan Ansök om tillstånd i Systemet för tullbeslut.

  Vill du ta bort en lagringsplats i ett lagertillstånd? I så fall behöver du skriva att du försäkrar att inga oförtullade varor finns kvar på lagret. Tullverket kommer senare även begära en slutredovisning för lagret. Denna ska lämnas i Excel-format och skickas via e-post.

Fick du tidigare en varningsruta att ditt tillstånd eventuellt saknar några uppgifter behöver du även fylla i dessa. Det kan till exempel handla om den geografiska giltigheten för tillståndet. Vet du inte vilka uppgifter du ska fylla i kontaktar du Tullverket och ber om hjälp.

Tänk på att det finns två flikar i tillståndet – Allmän information och Specifika uppgifter för tillståndet – och uppgifterna finns under någon av dessa två flikar.

Spara till senare

Vill du spara uppgifterna och fortsätta vid ett senare tillfälle kan du göra det genom att välja Spara längst ner på sidan. Då hittar du ditt utkast under Lista över utkast.

Skicka in din ändring

När du är klar med din ändring trycker du på Skicka in. Uppe i högra hörnet får då du en notis om att din begäran om ändring har skickats in.

Saknas Skicka in-knappen?

Om det inte finns någon Skicka in-knapp när du är färdig med din ändringsansökan har du inte behörighet att skicka in ändringar. Behörighetsadministratören på företaget måste i så fall lägga till Skicka in-behörighet på din profil i Tullverkets e-tjänster. Alternativt kan någon annan på företaget med Skicka in-behörighet logga in och skicka in begäran.

Läs om behörigheter för Systemet för tullbeslut.

Kontrollera att du har skickat in en ändring

Om du vill kontrollera att du har skickat in en ändring kan du göra det i tillståndets tidslinje. Meddelandetypen heter Begäran om ändring. Tidslinjen hittar du när du tittar på tillståndet under Tillstånd – Lista över tillstånd.

När tillståndet är ändrat

Om Tullverket har beslutat att ändra uppgifterna i ditt tillstånd får du ett e-postmeddelande om att du har ett nytt meddelande att läsa i Systemet för tullbeslut. Detta gäller under förutsättning att du har registrerat en e-postadress för meddelanden i systemet. Logga in i systemet, och på Startsidan ser du ett meddelande som heter Meddelande om ändring.

Du öppnar meddelandet genom att välja Visa meddelande. Du behöver inte svara på meddelandet. I den tredje fliken på meddelandet – Specifika uppgifter för meddelandet – ser du vad som står i beslutet och vilken dag ändringen träder i kraft. Meddelandet går också att hitta under Lista över mottagna meddelanden i systemet.

Om vi inte kan ändra tillståndet

Om vi inte kan bevilja de ändringar du har begärt får du ett e-postmeddelande om att du har ett nytt meddelande att läsa i Systemet för tullbeslut. Detta gäller under förutsättning att du har registrerat en e-postadress för meddelanden i systemet. Logga in i systemet och på startsidan ser du ett meddelande som heter Skäl för övervägande om beslut.

Det här meddelandet talar om att vi överväger att inte gå med på dina ändringar och varför det är så. Du öppnar meddelandet genom att välja Visa meddelande.

I den tredje fliken på meddelandet – Specifika uppgifter för meddelandet – ser du vad som står i övervägandet och sista dagen för att svara på det.

Meddelandet går också att hitta under Lista över mottagna meddelanden i systemet.

Lämna svar

Du har möjlighet att svara Tullverket under 30 dagar från den dag du tog emot meddelandet. Sista dagen för att svara syns i meddelandet.

Du svarar i Systemet för tullbeslut genom att

 • trycka på Lämna svar
 • fylla i dina uppgifter (Synpunkter)
 • ange (Ja/Nej) om du kommer att lämna fler uppgifter (Fler synpunkter kommer att lämnas)
 • skicka in uppgifterna genom att trycka på Skicka in.

Tullverket tar emot dina uppgifter och beslutar sedan om vi kan bevilja ändringen eller inte. Om Tullverket inte beviljar ändringen får du ett beslut om det i ett meddelande som heter Meddelande om att tillståndet inte ändrats (efter rätten att bli hörd). Ditt tillstånd finns då kvar som det såg ut innan du begärde ändringen. Har du registrerat en e-postadress i systemet får du ett e-postmeddelande när beslutet är klart.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Förtydligande om tillstånd till samlad garanti.