Tullverket

Tulltaxan fildistribution

Tullverkets centrala databas för Tulltaxan uppdateras varje natt med uppgifter direkt från Europeiska kommissionen. Du som är prenumerant av Tulltaxan fildistribution kan hämta ändringar själv via internet och på så sätt hålla ditt eget system uppdaterat.

Dagliga uppdateringsfiler av tulltaxan som distribueras innebär att näringslivet kan hålla sina egna system uppdaterade med aktuella uppgifter för validering och beräkning. Detta leder sannolikt till högre kvalitet på deklarationerna.

Historiska uppgifter ger ombud och företag möjlighet att få fram korrekta uppgifter vid till exempel omtulltaxering, utan att behöva kontakta Tullverket.

Framtida uppgifter om till exempel nya kvoter och antidumpningstullar kommer att ge ditt företag möjligheter att planera din import- och exportverksamhet.

Kontakta IT-support om du vill få tillgång till Tulltaxan fildistribution.

Aktuellt

Tullverket har under lång tid erbjudit möjligheten att, via http eller ftp, hämta Tulltaxans filer från distr.tullverket.se.

Från den 2 maj 2024 finns Tulltaxans filer enbart att hämta via https från https://distr.tullverket.se/tulltaxan/. Då avvecklas ftp-kanalen till dessa filer.

Varukoder i Excel

Du kanske inte behöver samtliga uppgifter i Tulltaxan. Då kanske alternativet till Tulltaxans fildistribution är att ladda ner delar av Tulltaxan som en Excel-fil, innehållande bland annat samtliga varukoder och varubeskrivningar.

Möjligheten att ladda ned delar av Tulltaxan i Excel hittar du via Tulltaxan, under menyn Mer information – Länkar. Dokumentet finns under länken "Varukoder i Excel".

Produktionsfiler för Tulltaxan fildistribution (TF)
PGP publik nyckel för dekryptering
XSD-schemafiler 
XML-filer

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering