Tullverket

Inventering av Tullager

Du som har ett tullager är skyldig att inventera dina varor minst en gång per år om inget annat står i ditt tillstånd.

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2, 9 kap. 1§) om en tullordning säger att inventering av tullager ska ske enligt följande:

Inventering av de varor som lagras under tullagerförfarandet ska ske minst en gång per år, om inget annat tidsintervall framgår av tillståndet.

Inventeringen ska fastställa bokfört saldo gentemot fysiskt saldo och reglera eventuella skillnader. Diskrepanser ska rapporteras till Tullverket som en avvikelserapport (meddelande CWDI).

Information om hur ni fyller i CWDI finns på sidan här.

Bjud in Tullverket

Två veckor innan den fysiska inventeringen ska ske ska Tullverket bjudas in till att medverka vid inventeringen. Inbjudan ska skickas till tullager@tullverket.se.
Svar skickas till er om Tullverket kommer att medverka.

Om det av praktiska skäl inte går att inventera hela lagret vid samma tillfälle ska det anges i inbjudan till medverkan att det handlar om en delinventering. Lagerinnehavaren ska ha en skiss över hela lagret (behövs ej skickas med i inbjudan) och hur man planerar att inventera för att hela lagret ska omfattas av inventeringen under ett år.

Inför inventering

En mall som innehåller information om vilka uppgifter som ska anges vid inventeringen skickas samtidigt med svar på inbjudan till att medverka. Givetvis kan ni använda den mall Tullverket skickar ut.

Följande uppgifter ska vara med i protokollet:

  • Om det skett en delinventering
  • Datum för hänförande till tullagerförfarandet
  • MRN-Nummer på hänförandedeklarationen
  • Eventuell uppdelning i olika varuposter
  • Ankommande kvantitet och i vilken förpackningsenhet
  • Om ompackning har skett och till vilken kvantitet och enhet (ska motsvara den enhet godset plockas ut i)
  • Bokfört saldo på inventeringsdagen
  • Fysiskt inventerat saldo
  • Eventuelle avvikelser
  • LRN på skapad avvikelserapport

När inventeringen är klar ska inventeringsprotokollet signeras i original av firmaansvarig eller den person som är ansvarig för själva inventeringen.

Inventeringsprotokollet skickas in till Tullverkets diarium enligt följande:

E-post:
Ange i ämnesraden godslokalkod + inventering. Exempelvis: Tullager XXX inventeringsprotokoll 2020.
tullverket@tullverket.se

Postadress:
Tullverket
Box 27311
102 54 Stockholm

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)