Tullverket

Koder för tullhantering

I din tullhantering kommer du i kontakt med många olika koder. För att veta vilken kod du ska deklarera måste du hitta rätt kodlista.

När du ska fylla i tulldeklarationer eller andra meddelanden du ska skicka till Tullverket ska du fylla i många olika koder. Här får du hjälp att hitta dessa koder.

Två uppsättningar koder

I samband med det arbete Tullverket genomför för att göra hela tullhanteringen digital införs en helt ny uppsättning koder. För de förfaranden som ännu inte har uppdaterats enligt den nya lagstiftningen ska du använda de koder du använt tidigare.

Därför finns det i dag två olika uppsättningar av koder:

  • en för de förfaranden som ännu inte uppdaterats
  • en för de nya systemen.

Koder enligt den gamla lagstiftningen

När du deklarerar varor för import, export eller transitering enligt det gamla systemet hittar du alla koder du behöver, eller länkar till andra kodlistor, i deklarationshandledningarna.

Ta hjälp av deklarationshandledningarna för att deklarera varor vid import och export.

Två av de koder som kan förekomma är call me-koder och koder för tullkontor. Här nedanför kan du läsa mer om dessa koder.

Call me-koder

Call me-koder (åtgärdsindikatorer) använder du för att informera Tullverket om att en sändning omfattas av restriktioner, det vill säga särskilda villkor, för att importera eller exportera.

Läs mer om call me-koder.

Tullkontor

Tullkontorslistan innehåller uppgifter om de tullkontor i EU som kan ha en roll i tullhanteringen.

Läs mer om Tullkontor.

Koder enligt den nya lagstiftningen

När du ska deklarera varor i något av de nya system som utvecklas enligt den nya tullagstiftningen gäller andra koder.

System där dessa koder används

I dagsläget används de nya koderna för tullagerdeklarationer, standardtulldeklaration import och tulldeklarationer för lågvärdeförsändelser.

Allt eftersom fler deklarationssystem utvecklas enligt den nya lagstiftningen kommer koderna att användas även i dessa system.

Här hittar du koderna

De koder du ska använda i de här systemen hittar du i Excel-filerna nedan. Det finns en fil för tullagerdeklarationer och en för standardtulldeklaration import.

Filerna är sorterade per dataelement. Du kan också se vilka koder du kan använda i respektive meddelande.

Den publicerade versionen av dokumentet innehåller alltid den senast beslutade informationen samt en ändringslogg där du kan se vad som har ändrats från föregående version.

Kodlistor för tullager Excel, 118.1 kB. (version 1F)

Kodlistor för standardtulldeklaration import, inklusive särskilda förfaranden och särskilda skatteområden Excel, 274 kB. (version 2.4)

Kodlistor för tulldeklaration för lågvärdeförsändelser (version 1.2) Excel, 103.9 kB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: En ny version av kodlistan för tulldeklarationer för lågvärdeförsändelser har lagts till.