Tullverket

Litteratur avsedd som turistinformation

Du kan i vissa fall importera trycksaker och annat material som är avsett som turistinformation utan att betala någon tull eller moms.

Följande varor omfattas av tull- och momsfrihet:

 1. foldrar, broschyrer och andra trycksaker som tydligt ska uppmuntra till besök i andra länder för att delta i exempelvis kulturella arrangemang
 2. förteckningar över utländska hotell som officiella turistbyråer publicerar eller låter publicera
 3. tidtabeller för utländska transportföretag
 4. referensmaterial som inte är avsett att spridas, som hotellförteckningar, mässkataloger eller prover av hantverksartiklar som är av ringa värde och som lämnas ut till ackrediterade företrädare för officiella nationella turistbyråer.

När det gäller punkterna 1–3 är det viktigt att trycksakerna ska distribueras kostnadsfritt och att privata, kommersiella annonser för företag utanför EU som mest upptar 25 procent av innehållet i trycksakerna.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen. Nedan kan du se vilka koder du ska använda för att ansöka och var du ska ange dessa koder. Det ser lite olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Läs mer om det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Dataelement 99 05 000 000 – Transaktionens art:
  • 1 för köp
  • 9 i annat fall
 • Dataelement 14 11 000 000 – Förmåner: 100
 • Dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande: C35

Koder för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Fält 24 – Transaktionens art:
  • 1 för köp
  • 9 i annat fall
 • Fält 36 – Förmånskod: 100
 • Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C35

Momsfrihet

För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid import Pdf, 895.8 kB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)