Tullverket

Styrkande handlingar

När du upprättar deklarationer om ursprung eller ansöker om ursprungsintyg ska du kunna visa att din vara är en ursprungsvara. Vilka handlingar du behöver för att styrka ursprunget beror bland annat på om du själv tillverkar exportvaran eller om du är återförsäljare, och på vilken typ av ursprungsregel som gäller för din vara.

Återförsäljare

Varan är köpt från ett annat EU-land

Om ni inte själva har tillverkat varan inom företaget måste du ha ett intyg från din leverantör, en så kallad leverantörsdeklaration, som visar att varan uppfyller ursprungsreglerna.

Läs om leverantörsdeklarationer och hitta mallar för hur de ska vara utformade.

Exempel:

En återförsäljare köper varor från leverantörer i Tyskland och Sverige och exporterar sedan varorna i oförändrat skick till Kanada. För att kunna upprätta ursprungsdeklarationer behöver återförsäljaren ha leverantörsdeklarationer från sina leverantörer som underlag.

Varan är köpt från ett land utanför EU

Om du har köpt varor från ett land utanför EU kan du behöva ursprungsintyg för att styrka varornas ursprung.

Exempel:

En återförsäljare köper varor från en leverantör i Norge och exporterar sedan varorna i oförändrat skick till Marocko. För att kunna upprätta ursprungsdeklarationer eller ansöka om EUR.1-certifikat behöver återförsäljaren ha ursprungsintyg i form av EUR.1-certifikat eller ursprungsdeklarationer från sin leverantör som underlag.

Tillverkare

Om du tillverkar varor kan du behöva göra någon form av kalkyl för att ta reda på om de färdiga varorna är ursprungsvaror och du behöver också spara kalkylen som en styrkande handling. Vad en sådan kalkyl behöver innehålla beror på vilken ursprungsregel du använder.

Du tittar i det aktuella avtalet vilken ursprungsregel som finns för din vara, baserat på vilket HS-nummer varan har. Ursprungsregeln styr sedan hur omfattande din kalkyl behöver vara. Ursprungsregeln kan ibland vara en värderegel, en gräns för hur mycket icke-ursprungsmaterial (i procent) den färdiga varan får innehålla. Andra gånger kan det handla om att varan ska ändra HS-nummer vid tillverkningen, så kallad nummerväxling. Därför räcker det ibland med en enklare kalkyl.

Ofta kan du utgå från en materialspecifikation som du redan har för varan och ta bort onödig information.

Se exempel på ursprungskalkyler.

Leverantörsdeklarationer och ursprungsintyg

Förutom ursprungskalkyler kan du också behöva leverantörsdeklarationer och ursprungsintyg för att styrka ursprunget på ingående material (se information ovan under rubriken Återförsäljare).

Fakturor och produktblad

Du kan också behöva ha fakturor som styrkande handlingar. Fakturorna kan du behöva för att styrka värdet på den färdiga varan och för att styrka värdet på de ingående materialen.

Fakturor kan också användas för att styrka att material och färdig vara är rätt klassificerade. Är varan riktigt svårklassificerad kan du behöva en broschyr eller ett produktblad för att styrka att du har klassificerat rätt.

Spara handlingarna i minst tre år

Tullverket har möjlighet att gå tillbaka minst tre år i tiden för att kontrollera ursprungsintyg och under denna tid är du skyldig att spara alla handlingar som kan visa att intyget är korrekt. Du som upprättar en ursprungsdeklaration till Sydkorea, ska bevara en kopia av den och styrkande handlingar under minst fem år. Vid export av ursprungsvaror till Japan och Storbritannien ska handlingarna sparas i minst fyra år.

Läs mer om exportörens ansvar och tullmyndighetens kontroll.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)