Tullverket

Särskilda förfaranden, inriktning transitering

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om transitering.

Om kursen

I kursen får du lära dig mer om transitering. Du kanske ska börja transitera varor eller redan gör det och vill lära dig mer om tullförfarandet?

Kursinnehåll

 • Lagstiftning
  • Tullagstiftning i EU och Sverige gällande transiteringsförfaranden
  • Konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande
  • TIR-konventionen
  • Lagar och förordningar på Tullverkets hemsida

 • Tillstånd kopplade till förfarandet transitering
  • Vilka tillstånd krävs
  • Olika förenklingar med tillståndskrav
  • Hur du kan ansöka om tillstånd

 • Garantier
  • Olika typer av garantier
  • Samlad garanti
  • Garantibelopp
  • Referensbelopp

 • Varors tullstatus
  • Skillnad mellan unionsvaror och icke-unionsvaror
  • Styrka unionsvarors tullstatus med en transitering
  • Kort om tullstatusbeviset T2L

 • Transiteringsförfaranden
  • Vad unionstransitering är och när det kan användas
  • Vad gemensam transitering är när det kan användas
  • Vad TIR-transitering är när det kan användas

 • Olika typer av transiteringar
  • Vad som gäller för T1
  • Vad som gäller för T2
  • Vad som gäller för T2F
  • Vad som gäller för TIR

 • Tullkontorsroller
  • Vilka tullkontor ska anges i deklarationen
  • Att hitta information om olika tullkontor och dess roller
  • Att hitta till och söka i COL (Customs Office List - EU:s tullkontorslista)

 • NCTS
  • Övergripande om det elektroniska transiteringssystemet NCTS
  • De vanligaste meddelandena i NCTS
  • Hitta information om driftsavbrott
  • Vad som gäller vid driftsavbrott (reservrutin/kontinuitetsplan)
  • De stora nyheterna och övergångsreglerna för NCTS fas 5

 • Transiteringsflödet
  • Viktiga uppgifter i transiteringsdeklarationen som varubeskrivning och transportmedlets identitet
  • Uppstart/frigörande av transitering enligt normalförfarandet (vid ett tullkontor)
  • Uppstart/frigörande av transitering enligt förenklat förfarande (godkänd avsändare)
  • Registering och kontroller vid transittullkontoret
  • Slutförande av transitering enligt normalförfarandet (vid ett tullkontor)
  • Slutförande av transitering enligt förenklat förfarande (godkänd mottagare)
  • Tidsfrister
  • Möjlighet till omdestinering
  • Vem som har ansvaret för varorna och att transitreglerna följs

 • Försegling
  • Krav på förseglingen
  • Krav på att försegla transporten eller kollin
  • Vilka undantag det finns
  • Försegling av särskild typ

 • Bokföring
  • Vilka krav det finns
  • Bevarande av styrkande handlingar

 • Avvikelser
  • Möjliga fysiska kontroller
  • Händelser under transporten
  • Avvikelserapportering
  • Avvikelser mellan transiteringsdeklarationen och vad som finns med i transporten
  • Efterlysningsförfarandet

Förkunskaper

Tullkunskap steg 1 eller motsvarande kunskaper.

Kursform

Klassrum, lärarledd.

Undervisningsspråk

Svenska

Utrustning

Egen dator.

Kursupplägg

Kursen hålls under 1 dag i Tullverkets utbildningslokal.

Tid

Klockan 8.15–16.15.

Kurstillfällen

 
KursortKursstartKursslutSista anmälningsdagAnmälan
Stockholm14 maj

14 maj

5 majAnmälan stängd


Plats

Stockholm: Tegeluddsvägen 100, plan 5

Ta med giltig legitimation att visa upp i receptionen.

Kursavgift

2 600 kronor, exklusive moms. I priset ingår lunch och fika.

Anmälan

För att kunna anmäla dig till kursen måste du ha ett konto i vår lärplattform. Du anmäler dig sedan till kursen via ”Katalog” i vår lärplattform.

Skapa konto

Du skapar kontot i lärplattformen genom att klicka på Skapa konto när du kommer in på inloggningssidan via länken nedan.

Notera att det är du som ska gå kursen som ska skapa ett eget konto och själv anmäla dig till kursen.

Det går också bra att skapa konto och gå kursen som privatperson. Ange ditt personnummer i fältet för organisationsnummer.

Om du saknar ett svenskt organisations- eller personnummer kontakta oss på distans@tullverket.se

Skapa konto eller logga in i lärplattformen för våra kurser

Viktig information om ditt konto

Varje konto är personligt och är knutet till deltagarens namn. Det går alltså inte att skapa ett gemensamt konto för flera deltagare.

I och med lagen om skydd av personuppgifter (GDPR) raderas ditt konto automatiskt efter ett års inaktivitet i lärplattformen. Det innebär att även alla studieresultat och kursstatistik raderas.

Redigera konto

Under kontoinställningarna i lärplattformen kan du alltid redigera ditt konto i efterhand, till exempel ändra namn och lösenord, post och e-postadress, företagets namn och organisationsnummer med mera.

Bokningsbekräftelse

Efter att du anmält dig till kursen skickas det en bokningsbekräftelse till den e-postadress som du angett under inställningar för användarkonto i lärplattformen. Får du ingen bokningsbekräftelse titta i din skräppost.

Avboka

Instruktionen för avbokning finns i bokningsbekräftelsen som du får vid anmälan.

Lämnar du återbud senare än 14 dagar före kursstart debiterar vi dig 50 procent av kursavgiften. Lämnar du återbud mindre än en 7 dagar före kursstart debiterar vi dig hela kursavgiften. Har du påbörjat kursen debiterar vi hela kursavgiften oavsett om du väljer att fullfölja kursen eller inte.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Anmälan stängd.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)