Tullverket

Nätdroger

Nätdroger är ett ständigt växande problem. Här kan du läsa om hur marknadsföringen och försäljningen av drogerna fungerar – och få råd om hur du själv ska agera om du eller någon i din närhet kommer i kontakt med dem.

Vad är en nätdrog?

Med ordet "nätdroger" menar Tullverket droger eller substanser med liknande effekt som köps på via internet. Det kan vara allt från redan narkotikaklassade droger (som till exempel cannabis) till nya droger som ännu inte har narkotikaklassats.

Nya droger, nya användare

Nya droger marknadsförs i allt snabbare takt. Målgruppen är i första hand ungdomar, och en tydlig trend är att alla typer av droger hela tiden når nya kategorier av ungdomar. Det handlar om personer som tidigare inte har exponerats för droger och missbrukskulturer. En viktig anledning till utvecklingen är tillgången till internet. Nätet erbjuder gränslösa möjligheter, även för den som vill sälja eller köpa droger. Några enkla knapptryckningar, och så är postförsändelsen på väg.

Myndigheterna gör vad de kan för att stoppa denna smuggling. Men det är ingen enkel kamp. Flödet av paket är stort och alla droger som säljs på nätet är ännu inte klassificerade som narkotika eller hälsofarlig vara men har narkotikaliknande effekter. En del säljs helt öppet och fritt – trots att de riskerar att förvandla konsumenterna till mänskliga försökskaniner.

All narkotika finns på nätet

Tullverkets beslag av narkotika i post- och paketflödet har ökat markant de senaste åren. Det är ett resultat av att myndigheten lägger mer kraft på att kontrollera detta flöde, men också ett utslag av att smugglingen har ökat. All form av narkotika går i dag att få tag på via internet – det handlar bara om att veta var man ska leta. Flera webbplatser har dolda delar som endast kan nås via ett ”filter” av personliga tester, så kallade ”gröning” varefter en godkänd intresserad köpare blir tilldelad en inloggning som ger tillgång till drogerna.

För de kriminella nätverken innebär denna försäljning stora vinster. De slipper ett både  kostsamt och riskfyllt distributionsarbete när ”varorna” skickas med paket istället för att transporteras med fordon över gränsen. Men framförallt öppnar webben upp för en helt ny marknad – ungdomar i alla åldrar som annars kanske inte skulle ha kommit i kontakt med narkotika. För dem kan anonymiteten vara tungan på vågen. Många har också invaggats i en falsk tro att det är ett riskfritt sätt att beställa droger. När den enkla knapptryckningen i själva verket kan sluta med ett flerårigt fängelsetraff. Eller ännu värre – i ett långvarigt och destruktivt drogmissbruk.

Dopningsmissbruket breder ut sig

Det finns ett omfattande missbruk av dopningsmedel i Sverige. Tullverkets beslagskurva har pekat uppåt under flera år och en betydande andel av beslagen görs i post- och paketflödet. Problematiken är  densamma som för narkotikan. Med större tillgänglighet via internet ökar också risken för att fler grupper kan tänka sig att ”prova” – trots att det kan medföra allvarliga kroppsliga och mentala skador.

Det finns också en felaktig bild hos vissa att preparaten är ofarliga, eftersom de ofta utgår från legalt  tillverkade läkemedel. Då blundar de för det faktum att även läkemedel kan ha allvarliga biverkningar. Men framförallt lurar de sig själva. Många av de preparat som säljs illegalt är nämligen förfalskade eller avviker från originalet på annat sätt. Försändelserna kommer från när och fjärran och kan vara  poststämplade i Beijing eller Barcelona likväl som i Borlänge. För även om tillverkningen av  dopningsmedel som regel sker utomlands så sköts försäljningen och distributionen många gånger av kriminella nätverk i Sverige. Maxstraffet för grovt dopningsbrott höjdes så sent som 2011 till sex år i fängelse.

Syntetiska droger marknadsförs öppet

Det finns en ständigt växande flora av nya droger som marknadsförs öppet under olika fantasifulla namn. Det handlar om syntetiskt framställda droger vars enda syfte är att likna narkotika utan att i juridisk mening vara narkotika. Att drogerna betraktas som legala ökar attraktionsvärdet, inte minst bland yngre köpare. Ryktet om en ny drog kan spridas blixtsnabbt genom olika chattar eller communities på webben.

Sätten som preparaten marknadsförs på varierar – från det vaga som till exempel  "örtblandning” till att drogen i klartext jämförs med något känt narkotiskt preparat. En stor del av de nya drogerna är tillverkade i Kina men säljs ofta via webbplatser i Sverige. Det är vanligt att paketen märks med etiketter som ”gåva”, ”hälsokost” eller ”hobbyartiklar”.

Vilka eventuella hälsorisker som preparaten för med sig finns det däremot dålig eller ingen kunskap om hos drogtillverkarna. Det är inte heller så konstigt, då mixen av kemiska substanser hela tiden ändras i syfte att undgå att drogen förbjuds genom att den klassificeras som narkotika eller hälsofarlig vara. Och där vilar också hela affärsidén:
att låta köparna anta rollen som mänskliga försökskaniner medan säljarna gör stora ekonomiska vinster.

Bättre möjlighet att agera

För att en drog ska förbjudas i Sverige krävs det att den innehåller ett eller flera ämnen (substanser) som kan klassificeras som antingen narkotika eller hälsofarlig vara. Ett sådant beslut fattas av regeringen efter en noggrann myndighetsprövning. Detta vet drogtillverkarna. Så fort ett ämne har förbjudits ersätter därför deras kemister det med ett nytt. En variant som kan ha precis samma effekter och skadeverkningar som den gamla, men som kräver en ny myndighetsprövning. En version som hinner ställa till med stor skada – rent av dödsfall – innan också den blir förbjuden.

Därför har Tullverket och polisen numera rätt att omhänderta en drog redan innan den har blivit förbjuden, om den ska användas i missbrukssyfte och innehåller ämnen som man kan anta kommer att klassificeras som narkotika eller hälsofarlig vara. Lagen om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser (SFS 2011:111) infördes våren 2011 för att skydda enskildas liv och hälsa. Sedan dess har Tullverket så gott som dagligen använt sig av sina nya befogenheter och omhändertagit droger som ännu inte narkotikaklassats.

Några råd till dig som vill hjälpa dina barn, kompisar eller kollegor att ta ställning:

  • Prata med dem om droger – både om hälsoriskerna och de rättsliga konsekvenser som ett droganvändande kan få.
  • Var uppmärksam på ett förändrat beteendemönster. Blir någon i din omgivning plötsligt frånvarande – fysiskt eller psykiskt? Fråga vad det beror på!
  • Bekanta dig med communities och andra delar av internet som du vet att de använder.
  • Inta en kritisk hållning till för dig okända preparat som säljs på nätet och som uppges göra dig ”gladare” eller på annat sätt öka ditt välbefinnande.
  • Håll koll på vad som kommer med posten. Har du barn som bor hemma och det kommer försändelser till dem med okänd avsändare – ta reda på vad som finns inuti!
  • Kontakta Tullverket på telefon 90 114 om du misstänker att någon säljer eller smugglar droger.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)