Tullverket

Bindande ursprungsbesked vid import

Ska du importera en vara som omfattas av extra tullavgifter om den har ursprung i ett visst land? Då kan du i vissa fall ha nytta av ett ett bindande ursprungsbesked, BUB.

Ett bindande ursprungsbesked är ett skriftligt besked om en varas ursprung. Det utfärdas av en tullmyndighet och är giltigt i alla EU:s medlemsstater.

När kan ett BUB vara bra att ha?

Du kan ha nytta av ett bindande besked för att slippa obehagliga överraskningar om den vara du importerar omfattas av restriktioner i form av till exempel antidumpnings- eller tilläggstull om den har ursprung i ett visst land.

Kostar det något att få ett BUB?

Normalt är det kostnadsfritt att få ett bindande ursprungsbesked. Men om Tullverket får kostnader för till exempel expertutlåtanden eller prover som ska skickas tillbaka till dig, kan Tullverket begära ersättning för den kostnaden.

Ett BUB är giltigt i tre år

Ett bindande ursprungsbesked är giltigt i tre år. Ursprungsbeskedet är bindande både för tullmyndigheterna och för dig som har fått det utfärdat. Det är bara giltigt för det företag som har ansökt om det och som det är utfärdat för, men det kan fungera vägledande för andra företag.

EU-kommissionen publicerar uppgifter om bindande besked

EU-kommissionen registrerar alla bindande ursprungsbesked som är utfärdade i EU, sammanställer icke-känsliga uppgifter och publicerar dem på sin webbplats.

Här kan du se giltiga BUB.

Ange den rättsliga grunden i din ansökan

Du ansöker om ett bindande ursprungsbesked på en blankett som du skickar till Tullverket per post. Du kan bara ansöka om BUB för en faktiskt planerad import och du behöver göra en separat ansökan för varje enskild vara.

När du ansöker om ett bindande ursprungsbesked behöver du ange om det ska utfärdas på grundval av ett eller flera frihandelsavtal eller på grundval av de allmänna ursprungsreglerna. Det gör du genom att fylla i fältet ”Rättslig grund” på ansökningsblanketten. I det fältet behöver du även ange om du ska använda beskedet vid import till EU eller export från EU.

Vilken rättslig grund du ska ange beror på vad du ska använda ursprungsbeskedet till:

  • Om du behöver ursprungsbeskedet för att veta om varan får ursprung enligt ett frihandelsavtal är den rättsliga grunden artikel 64 i tullkodexen och ursprungsreglerna i det aktuella frihandelsavtalet. I fältet ”Rättslig grund” ska du därför hänvisa till artikel 64 i tullkodexen och ange från vilket land eller från vilka länder varan ska importeras.
  • Om du istället behöver veta om varan omfattas av några restriktioner vid import till EU, till exempel antidumpnings- eller tilläggstullar ska du ange artikel 59 i tullkodexen i fältet ”Rättslig grund”.

Ansökan om bindande ursprungsbesked Pdf, 126.8 kB.

Läs mer om BUB i EU-kommissionens vägledning (på engelska).

Överklaga om du är missnöjd

Om du är missnöjd med ett bindande ursprungsbesked kan du överklaga beskedet hos förvaltningsrätten. Mer information om hur du går till väga får du tillsammans med det bindande ursprungsbeskedet.

Mer information

Här kan du läsa om vad som gäller för bindande ursprungsbesked vid export från EU.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)