Tullverket

Kontinuitetsplan för NCTS

Här får du veta vad du ska göra om du inte kan kommunicera via EDI på grund av driftstörningar i NCTS som varar i mer än 30 minuter.

När du har råkat ut för en driftstörning som varar i mer än 30 minuter ska du ansöka hos Tullverket om att få använda en kontinuitetsplan, tidigare kallad reservrutin för transiteringar. Detta gäller oavsett om du vill starta en transitering eller slutföra en transitering i egenskap av godkänd mottagare.

Kontinuitetsplanen går ut på att du lämnar en deklaration på papper istället för digitalt. När du använder en kontinuitetsplan för att starta en transitering måste den även slutföras med en kontinuitetsplan.

Det här behöver du

När du ska starta en transitering med hjälp av en kontinuitetsplan kan du använda något av följande dokument:

  1. enhetsdokumentet (ED)
  2. en utskrift av enhetsdokumentet (ED) från ditt företags eget datasystem
  3. en utskrift av förlagan till transiteringsföljedokumentet. När du använder förlagan ska varken streckkod eller transiteringsreferensnummer finnas i deklarationen.

Oavsett vilket av dokumenten du använder så ska du lämna deklarationen i tre exemplar. Behåll även något exemplar för din egen bokföring.

Exemplar 1: Lämnas av chauffören till avgångstullkontoret vid normalförfarandet. Vid förenklat förfarande skickar den godkända avsändaren detta exemplar med post till avgångstullkontoret.

Exemplar 2 och 3: Lämnas av chauffören till destinationstullkontoret eller den godkända mottagaren. Exemplar 2 används i bokföring vid destinationen. Exemplar 3 stämplas med lossningsresultat och skickas till avgångstullkontoret.

Olika reservrutiner

Det finns olika reservrutiner beroende på vad du ska göra.

Reservrutin – starta en transitering enligt normalförfarande

Reservrutin – starta en transitering enligt det förenklade förfarandet

Reservrutin – slutföra en transitering

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)