Tullverket

Kontinuitetsplan för NCTS

Här får du veta vad du ska göra om du inte kan kommunicera via EDI på grund av  driftstörningar i NCTS som varar i mer än 30 minuter.

När du har råkat ut för en driftstörning som varar i mer än 30 minuter ska du ansöka hos Tullverket om att få använda en kontinuitetsplan, tidigare kallad reservrutin för transiteringar. Detta gäller oavsett om du vill starta en transitering eller slutföra en transitering i egenskap av godkänd mottagare.

Kontinuitetsplanen går ut på att du lämnar en deklaration på papper istället för digitalt. När du använder en kontinuitetsplan för att starta en transitering måste den även slutföras med en kontinuitetsplan.

Det här behöver du

När du ska starta en transitering med hjälp av en kontinuitetsplan kan du använda något av följande dokument:

 1. enhetsdokumentet (ED)
 2. en utskrift av enhetsdokumentet (ED) från ditt företags eget datasystem
 3. en utskrift av förlagan till transiteringsföljedokumentet. När du använder förlagan ska varken streckkod eller transiteringsreferensnummer finnas i deklarationen.

Oavsett vilket av dokumenten du använder så ska du lämna deklarationen i tre exemplar.

Starta en transitering enligt standardförfarandet

I samband med att du visar upp varorna för Tullverket på ett avgångstullkontor lämnar du även din ifyllda transiteringsdeklaration tillsammans med eventuella lastspecifikationer. När vi har godkänt att du kan använda en kontinuitetsplan inleder avgångstullkontoret själva transiteringsförfarandet. Avgångstullkontoret kan begära att du visar upp ett TC31- eller TC33-intyg.

Intyg TC31 och TC33

Starta en transitering enligt det förenklade förfarandet

Du som är godkänd avsändare ska vända dig till tullklareringsexpeditionen i  Ma lmö som avgångstullkontor för att begära och tillämpa kontinuitetsplanen. Gör så här:

 1. Skicka ett mejl med texten ”Starta en transitering, förenklat förfarande” i ämnesraden till reservrutin.ncts@tullverket.se. I mejlet begär du att få använda en kontinuitetsplan. Lämna dina kontaktuppgifter och tala om hur länge du tror att driftstörningen kommer att vara. Skicka ett e-postmeddelande för varje transiteringsärende.
 2. Vänta på att vi kontaktar dig och godkänner att du använder en kontinuitetsplan innan du startar transiteringen.
 3. Stämpla transiteringsdeklarationens samtliga exemplar med stämpeln ”Reservrutin när NCTS inte fungerar” alternativt ”Kontinuitetsplan”. Stämpeln ska vara placerad i fält A på enhetsdokumentet. Om du använder förlagan till transiteringsföljedokumentet ska stämpeln ersätta transiteringsreferensnumret och streckkoden. Var noga med att datum och klockslag är korrekta. Stämpeln ska vara 26 x 59 mm och färgen på stämpelavtrycket ska vara röd.
Stämpel reservrutin när ncts inte fungerar
Stämpel kontinuitetsplan unionstransitering, gemensam transitering
  1. Stämpla fält C med den särskilda stämpeln för godkända avsändare. Den här stämpeln ska vara 25 x 55 mm och får produceras i ditt företags datasystem. Ge transiteringsdeklarationen ett unikt löpnummer och placera detta i stämpelavtrycket.
  Stämpel för godkända avsändare
  1. Stämpla returexemplaret av transiteringsdeklarationen (exemplar 5 av ED) med ”Återsänds till Tullverket, Tullklareringsexpedition Malmö, Box 31007, SE-200 49 Malmö”. Texten får produceras av ditt företags datasystem (det behöver inte vara en fysisk stämpel).
  2. Skicka originalet av transiteringsdeklarationen (exemplar 1 av ED) till Tullverket (Tullverket, Box 31007, 200 49 Malmö) senast dagen efter att du har startat transiteringen enligt kontinuitetsplanen. Märk kuvertet ”Kontinuitetsplan – godkänd avsändare”.

  Slutföra en transitering

  För att slutföra transiteringen ska du som är godkänd mottagare för transitering (EUACE) eller TIR (EUACT)

  1. mejla din ankomstbekräftelse tillsammans med dina kontaktuppgifter till reservrutin.ncts@tullverket.se. I ämnesraden skriver du ”Lossningsmedgivande” och den godslokalkod som är aktuell.
  2. begära att få använda en reservrutin
  3. vänta på att vi kontaktar dig och ger vårt lossningsmedgivande
  4. skicka kontrollresultatet i pappersform underskrivet i original till bestämmelsetullkontoret (det tullkontor där du slutför transiteringen) så snart du har lossat och kontrollerat sändningen.

  Tänk på att du behöver skicka ett e-postmeddelande för varje transitering vid begäran om att få använda reservrutin.

  Om du är godkänd mottagare för TIR måste du snarast se till att carneten visas upp för Tullverket efter att godset har lossats och kontrollerats.

  Se kontinuitetsplanen i genomförandeförordningens bilaga 72-04. 

  Sidan uppdaterades:

  Vad är ändrat: Intyg TC31 och TC33 under Starta en transitering enligt standardförfarandet

  Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

  Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


  4000
  Spamskydd med captcha * (obligatorisk)