Tullverket

Statistik export

I den här tjänsten kan du ta fram statistik för ditt företags export i Excel-format.

De uppgifter du kan se i sammanställningen är

  • deklarantens organisationsnummer
  • deklarantens namn
  • den tidsperiod som sammanställningen avser
  • totalt antalet tull-id som ingår.

Uppgifterna i sammanställningen grundar sig på uppgifter som företag och ombud lämnar i tulldeklarationer. Tullverket tar inte ansvar för innehållet i uppgifterna.

Innehållet i Excel-filen

I Excel-filen visas längst upp till vänster deklarantens organisationsnummer och namn, samt den tidsperiod som sammanställningen avser. Här framgår även det totala antalet tull-id som ingår.

Tull-id
Tulldeklarationens tull-id kan förekomma på flera rader i rapporten, dels för att tulldeklarationen omfattar flera varuposter, dels för att flera avgiftsslag utgått för en och samma varupost.

Tx dag – taxebestämmande dag
Taxebestämmande dag är den dag Tullverket tog emot din tulldeklaration. För en elektronisk tulldeklaration är taxebestämmande dag den dag då begäran om tullklarering kom in. Taxebestämmande dag styr vilka bestämmelser som gäller för tullförfarandet, till exempel tullsatser och restriktioner.

Varupost antal
Här anges det totala antalet varuposter i tulldeklarationen.

Deklarationssätt
I fältet framgår om tulldeklarationen avlämnats elektroniskt eller på blankett till Tullverket.

Meddelande
Här visas vilken typ av elektroniskt meddelande som användes när tulldeklarationen skickades till Tullverket.

Transportsätt
Här visas transportsättet som varorna transporterades med över EU:s yttre gräns.

Ombud
Här framgår det om företaget har anlitat ett ombud eller inte i samband med upprättandet av tulldeklarationen.

Mottagarnamn
Här visas namnet på varumottagaren.

Bestämmelseland
Här visas ISO-landkoden för bestämmelselandet, det vill säga det sista kända destinationslandet.

Varupost nr
Här anges numret på varuposten i tulldeklarationen.

Varukod
Här anges deklarerad varukod för den aktuella varuposten. Koden för export består av åtta siffror.

Ursprungsland
Landkoden betecknar ursprungslandet för de varor som tagits upp i varuposten. Landkoden består av två tecken (ISO-landkod).

Förfarandekod
Förfarandekod är en fyrsiffrig kod som visar vilket tullförfarande som åberopades vid importtillfället. De två första siffrorna avser det förfarande som begärdes och de två sista siffrorna det föregående förfarandet.

Statistiskt värde
Här visas varupostens statistiska värde i svenska kronor, alltså varornas värde på den plats och vid den tidpunkt då de fördes in på den importerande medlemsstatens statistiska territorium.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering