Tullverket

EDI – Efter produktionssättning – bra att veta

På den här sidan får du information om saker som är bra att veta för din EDI-hantering efter godkända tester och produktionssättning.

Fortsätta tester

Ditt företag kan skicka testärenden mot Tullverkets företagstestmiljö även efter produktionssättning. Testärenden kan skickas i syfte att:

  • testa nya meddelanden som ska användas i produktion
  • testa nya fält i tulldeklarationen
  • för att lära upp ny personal.

Det är viktigt att testärenden skickas med rätt kod angiven i fältet för testindikator annars skickas ärendena i produktionsflödet. Det är även viktigt att mottagna meddelanden med testflagga hanteras som testärenden i företagets system. Hör med din systemleverantör om det finns eventuella begränsningar i systemet att skicka testärenden samtidigt med produktionsärenden.

Uppdatera signeringscertifikat

Håll alltid nödvändiga signeringscertifikat för PKI uppdaterade annars riskerar företaget stopp i test- och produktionsflödet.

Signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson

Lägg till eller ta bort registreringar för prenumerationstjänster


Företaget kan löpande lägga till eller ta bort registreringar för aktuella prenumerationstjänster.

Prenumerationstjänster i produktion

Ändra TVEDI

Om förutsättningarna för ditt företags EDI-registrering ändras t ex på grund av att ni byter system eller kommunikationsplats ska ni meddela Tullverket och ansöka om ändring.

Ändring av registrering för kommunikation via EDI

Om ditt företag inte längre har användning av EDI-anslutning till Tullverket kan ni återkalla registreringen.

Återkalla ett tillstånd

Deklarationsstöd

När det är dags att skicka deklarationer och meddelanden använd respektive deklarationshandledning för att få hjälp med att fylla i rätt uppgifter. Här finns även information om olika tullkoder som ska användas i deklarationerna, hur du ändrar i en tulldeklaration, information om planerade driftstopp, samt reservrutiner som ska användas vid driftstopp i ett system.

Deklarationsstöd

Svarstider från Tullverkets system

Svarstiderna är normalt korta. Ifall du upplever att svarstiderna ökar, kontrollera först att ditt företag (eller er ev. VAN-operatör eller nätleverantör) inte har egna driftstörningar.

Om det går mer än 5 minuter innan du fått teknisk kvittens från Tullverkets mottagningsfunktion eller mer än 30 minuter innan du fått svarsmeddelande från Tullverkets verksamhetssystem och information om relevant driftstörning saknas kan företaget kontakta it-support.

Vid frågor och problem i produktion kontakta it-support.

Kontakta it-support, 0771‑520 520.

Tullverket publicerar information om kända driftstörningar och planerade driftstopp. Du kan även prenumerera på driftinformation för att få information sänd via epost. För mer information se it-driftinformation.

Felanmälan

När ditt företag gör en felanmälan till it-support behöver du kunna lämna olika uppgifter beroende på situationen. För att vi ska kunna hjälpa på bästa sätt är följande uppgifter lämpliga att kunna ange vid problem relaterat EDI-trafiken:

Uppge alltid – Vem du är, kontaktuppgifter, företag, organisationsnummer, datum och tid när problemet uppstod.

  • Om du fått verksamhetssvar utan svarskoder – ange LRN (tull-id) eller MRN.
  • Om du fått verksamhetssvar med svarskoder – ange LRN (tull-id) eller MRN samt i vissa fall Överföringsreferens/MessageId.
  • Om företaget enbart fått teknisk kvittens – ange Överföringsreferens/MessageId.
  • Om företaget upplever kommunikationsproblem – ange Virtuellt filnamn (OFTP), tid när problemen började, exempel på någon överföring som fungerade innan problemen startade, ev. VAN-operatör, ev. förändring på företagets sida (till exempel uppgradering av system). Vi kan även komma att efterfråga utdrag från företagets kommunikationsloggar i vissa fall.

Vid frågor och problem i produktion kontakta it-support .

Kontakta it-support, 0771‑520 520.

Prenumerera på information

Tullverket erbjuder prenumeration via e-post på viktig information gällande bland annat:

  • planerade och oplanerade driftstopp i våra datasystem
  • information för systemutvecklare om EDI-system.

Prenumerera på Tullnytt

Prenumerera på it-driftinformation

LRN, Tull-id och Tull-id-serie


LRN

Alla elektroniska meddelanden (deklarationer eller anmälningar) som skickas till Tullverket ska ges ett LRN (Local Reference Number). Detta LRN ska vara unikt och används som referensnummer för meddelandet till dess Tullverket accepterat uppgifterna i meddelandet och skickat ett positivt svar från Tullverkets verksamhetssystem. Ärendet har i detta läge fått ett nytt referensnummer av Tullverket i form av ett MRN (Master Reference Number).

LRN uppges som referens om du t.ex. kontaktar Tullverkets it-support och vill fråga om en deklaration eller anmälan som ännu inte fått ett MRN. Det kan även vara bra att ha LRN tillhands vid kontakter med TullSvar eller personal vid tullklareringsexpeditioner.

Tull-id

EU-lagstiftningen föreskriver att LRN ska användas av samtliga medlemsstater vid informationsutbyte med näringslivet. Däremot är det upp till varje medlemsstat att bestämma vilket format LRN ska ha och hur det ska användas. I Sverige har vi valt att använda något vi kallar Tull-id som är ett LRN med ett bestämt format och där varje Tull-id inleds med en bokstavskombination (Tull-id-serie) och följs av ett löpnummer och en checksiffra, enligt formatet XYZ000001C (C = checksiffra).

Läs mer om checksifferberäkning för LRN (tull-id).

Tull-id är med andra ord samma sak som LRN i de flesta fall. Undantaget är i NCTS (Transit) där LRN-formatet består av landkod, årtal och Tull-id.

Tull-id-serie

När ett företag får sin EDI-registrering beviljad av Tullverket blir företaget även tilldelad en Tull-id-serie. Denna Tull-id-serie inleds normalt av två eller tre bokstäver och ska användas för att generera Tull-id som sedan ska anges på deklarationer och anmälningar som skickas till Tullverket. Det går även att ansöka om fler Tull-id-serier om behov skulle uppstå.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Justerad länktext under "LRN, Tull-id och Tull-id-serie".

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)