Tullverket

Processen när du lämnar transiteringsdeklaration i förväg – normalförfarande

Här kan du läsa om processen när du lämnar en transiteringsdeklaration i förväg enligt normalförfarandet.

Bilden nedan visar hur det går till när du lämnar en transiteringsdeklaration i förväg enligt normalförfarandet. Under bilden kan du läsa beskrivningar av vad som sker i varje steg.

Översikt över processen för transiteringsdeklaration i förväg enligt normalförfarandetFörstora bilden

Klicka på bilden för att se den i större format

1. Skapar transiteringsdeklaration i förväg

Deklaranten upprättar en transiteringsdeklaration och skickar den digitalt till Tullverket.

En deklarant kan även anlita ett ombud för sina kontakter och kommunikation med Tullverket. Då agerar ombudet för deklarantens räkning.

Du kan lämna in en transiteringsdeklaration i förväg tidigast 30 dagar innan dina varor ska transiteras.

2. Tar emot transiteringsdeklaration

Tullverket tar emot transiteringsdeklarationen och kontrollerar att uppgifterna är tekniskt korrekt inlämnande.

  • Om det finns felaktigheter stoppas deklarationen och ett meddelande om att deklarationen inte kan tas emot skickas tillbaks till deklaranten.

  • Om uppgifterna är rätt skickas ett meddelande om att deklarationen är tekniskt mottagen tillbaks till deklaranten.

I nästa steg kontrollerar systemet att uppgifterna stämmer.

  • Om det finns fel i dessa uppgifter skickas ett meddelande till deklaranten om vilka fel som har påträffats. Deklaranten har då möjlighet att åtgärda felen och skicka in transiteringsdeklarationen på nytt.

3. Bekräftar mottagen transiteringsdeklaration

Om uppgifterna är korrekta skickas ett meddelande om att deklarationen är mottagen tillbaka till deklaranten.

4. Tar emot bekräftelse

Deklaranten tar emot bekräftelsen.

– Meddelar om kommande kontroll

Deklarationen riskvärderas och i händelse av riskutfall och om deklaranten är AEO-certifierad skickas meddelande om planerad kontroll till deklaranten.

– Tar emot meddelande om kontroll

Deklaranten tar emot meddelandet.

– Meddelande om att ärendet avvisas eftersom det inte har aktiverats

Om det inte inkommer någon aktivering av transiteringsdeklarationen inom 30 dagar betraktas transiteringsdeklarationen inte längre som ingiven. Ett digitalt meddelande om detta skickas till deklaranten.

– Tar emot avvisning

Deklaranten tar emot meddelande om avvisning. Då vet deklaranten att deklarationen inte längre betraktas som ingiven. Det går då att börja om med en ny deklaration.

5. Aktiverar ärendet

Deklaranten skickar in aktiveringsmeddelande inom 30 dagar.

6. Tar emot ärendet

Tullverket tar emot aktiveringsmeddelandet och uppgifterna i meddelandet valideras mot tidigare inlämnad deklaration.

Om det finns fel i uppgifterna skickas ett felmeddelande till deklaranten.

7. Meddelar MRN (Master Reference Number)

Är uppgifterna korrekta skickas MRN till deklaranten

8. Tar emot bekräftelse, lägg MRN (Master Reference Number) på fordonsanmälan

Deklaranten tar emot MRN, lägger MRN på fordonsanmälan och begär uppstart av transiteringen på det deklarerade avgångstullkontoret.

9. Frigör för transitering

En tulltjänsteman avgör om kontroll behöver göras, om inte belastas den deklarerade garantin för sändningen med angivet skuldbelopp.

Tulltjänstemannen sätter en tidsfrist för sändningen och ett meddelande om frigörande för transitering skickas. Transporten påbörjas.

10. Tar emot meddelande om frigörande

Deklaranten tar emot meddelandet om frigörande.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)