Tullverket

Passiv förädling

Passiv förädling innebär att du tillfälligt exporterar unionsvaror till ett land utanför EU för att bearbeta eller reparera. Efter bearbetningen återimporterar du sedan varorna tullfritt eller med lägre tull och moms än vid normal import.

Vad innebär passiv förädling och vem får använda det?

Den vara som du låter bearbeta eller reparera under förfarandet passiv förädling blir en så kallad förädlad produkt. Förädlade produkter har lägre tull och moms än vid normal import.

Du kan använda dig av förfarandet passiv förädling under vissa omständigheter:

  • Företaget ska vara etablerat i EU
  • det ska gå att identifiera den vara som du exporterade för bearbetning eller reparation i den vara som du återimporterar.
  • du ska kunna lämna nödvändiga garantier för att verksamheten ska kunna genomföras korrekt.

I några fall kan du inte använda dig av förfarandet passiv förädling:

  1. Om du får återbetalning, eller inte blir debiterad importtullar, för varan när du exporterar den
  2. om du har blivit befriad från att betala tull för varan på grund av att den används för särskilda ändamål (såvida villkoren för befrielsen fortfarande gäller)
  3. om du får exportbidrag eller annan ersättning för varan när du exporterar den.

Du behöver tillstånd för passiv förädling

För att använda förfarandet passiv förädling behöver du ha ett tillstånd från Tullverket.

Tänk dock på att du, även om du har ett tillstånd till passiv förädling, behöver betala eventuella antidumpningstullar och söka nödvändiga importlicenser för den förädlade produkten – förutom för varor som behåller sitt ursprung i EU eller i samband med reparationer.

Ansök om tillstånd till passiv förädling.

Informationsutbyte, INF för särskilda förfaranden

Om exporten och importen sker i olika medlemsstater behövs ett informationsutbyte mellan tullmyndigheterna. Samma sak gäller om det sker en överlåtelse av rätten att återimportera bearbetade varor mellan olika ekonomiska aktörer.

Läs mer om INF för särskilda förfaranden.

Exportdeklaration vid passiv förädling

När du lämnar in en tulldeklaration för tillfällig export påbörjar du förfarandet passiv förädling.

Om du har ansökt om tillstånd till passiv förädling i förväg anger du koden C019 och ditt tillståndsnummer i fältet Särskilda upplysningar/Kod på exportdeklarationen. Det är viktigt att du anger förfarandekod 2100 i deklarationen.

Det är viktigt att uppgifter som finns i till exempel fakturor och följesedlar underlättar identifieringen av exporttvarorna i de förädlade produkterna. Varubeskrivningen i deklarationen måste stämma överens med uppgifterna i tillståndet till passiv förädling.

För att få ett exportbevis på att varorna har lämnat EU skriver du koden 30400 i fältet Särskilda upplysningar/Kod på exportdeklarationen.

För enskild sändning kan du i de flesta fall ansöka om tillstånd i din tulldeklaration för tillfällig export. Läs mer på sidan Tillstånd till passiv förädling.

Avsluta förfarandet passiv förädling genom återimport

När du lämnar in en tulldeklaration för import av den förädlade produkten avslutar du förfarandet passiv förädling. Du ska lämna tulldeklarationen till det tullkontor som står i ditt tillstånd. Tillsammans med importdeklarationen ska du lämna handlingar som styrker att exportvarorna ingår i de förädlade produkterna (till exempel exportfakturor eller kontrakt).

På tulldeklarationen för återimport ska du tänka på följande:

  1. Ange det tull-id som ärendet fick vid exporttillfället.
  2. Ange tillståndsnumret (om du ansökte direkt i tulldeklaration är exporttull-id och tillståndsnummer desamma).
  3. Ange rätt förfarandekod.


Om varorna omfattas av en INF för särskilda förfaranden ska denna också avslutas. Om du behöver veta mer om hur du ska redovisa moms vid passiv förädling i momsdeklarationen kan du ta kontakt med Skatteverket.

Lär dig mer om passiv förädling

Gå en kurs i särskilda förfaranden hos Tullverket. Under kursen lär du mer om passiv förädling.

Läs mer och anmäl dig till en kurs om särskilda förfaranden.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)