Tullverket

Karibien (CARIFORUM)

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Bestämmelserna gäller länderna Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominika, Dominikanska Republiken, Grenada, Guyana, Jamaica, S.t Kitts och Nevis, S:t Lucia, S:t Vincent och Grenadinerna, Surinam samt Trinidad och Tobago.

Ursprungsregler

Avtal om ekonomisk partnerskap, artikel 10 Pdf, 126.8 kB. och protokoll I Pdf, 1.4 MB..

Kumulation

Kumulation är ett begrepp som används i alla EU:s handelsavtal. Kumulation innebär att man kan använda material med ursprung i ett annat land än exportlandet som ursprungsmaterial.

Karibien tillämpar avtal om ekonomisk partnerskap, protokoll I artikel 3-5 Pdf, 129.6 kB..  

Varuomfattning

Avtal om ekonomisk partnerskap del II, avdelning I, artikel 9-59 Pdf, 193.7 kB. och bilaga I Pdf, 182.5 kB., II Pdf, 189.7 kB. och III Pdf, 181.9 kB.

Ursprungsintyg

Det ursprungsintyg som används till och från Karibien är:

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration på faktura eller annat kommersiellt dokument.

  • Varucertifikat EUR.1 fylls i av exportören eller av dennes ombud på exportörens ansvar i det land varan fysiskt exporteras från.
  • Varan måste ha sitt ursprung i EU eller Karibien och detta ursprung styrks med ett korrekt ifyllt och godkänt EUR.1 certifikat.
  • Varucertifikat EUR.1 används för att utnyttja förmånliga , oftast helt tullfria tullsatser i importlandet. Certifikatet bestyrks av tullmyndigheterna i exportlandet.

Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för att få upprätta fakturadeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan. Hur du ansöker om att bli godkänd exportör, kan du läsa om på sidan Ursprungsintyg, tillstånd.

Läs mer om ursprungsintyg vid import på sidan Intyg för förmånsbehandling vid import.

Läs mer om ursprungsintyg vid export på sidan Intyg vid export

Värdegränser

Denna värdegräns gäller för att få upprätta fakturadeklarationer utan tillstånd att vara godkänd exportör:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK

Dessa värdegränser gäller för import som inte ska anses har kommersiellt syfte om nedan villkor är uppfyllda:

  • Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
  • Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

För dessa sändningar behöver du inte betala tull, men däremot ska du betala moms.

Villkor:

  • Importen är av tillfällig karaktär.
  • Importen består av uteslutande produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk.
  • Det på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

Giltighetstid för ursprungsintyg

Ursprungsintyg från Karibien är giltiga i:

  • 10 månader

Avtal

Avtal 2008/805/EG om ekonomisk partnerskap mellan Cariforum-staterna och Europeiska gemenskapen Pdf, 14 MB., EUT L 289, 2008.

Provisorisk tillämpning Pdf, 36.8 kB. från och med den 29 december 2008 av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna  å ena sidan och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å andra sidan. Haiti omfattas för närvarande inte av beslutet om provisorisk tillämpning.

Haiti omfattas för närvarande av bestämmelser om förmåner enligt det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländerna, Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 978/2012. Dessa bestämmelser presenteras under avsnitt GSP.
_____________
EUT = Europeiska unionens officiella tidning    

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)