Tullverket

Ghana

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Protokoll 1, om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete.

Kumulation

Kumulation är ett begrepp som används i alla EU:s handelsavtal. Kumulation innebär att man kan använda material med ursprung i ett annat land än exportlandet som ursprungsmaterial.

Ghana tillämpar avtalet om ekonomiskt partnerskap, protokoll 1 enligt artikel 6–8.

Se meddelande från kommissionen om kumulation med andra västafrikanska länder, andra AKS-stater och de utomeuropeiska länder och territorierna (ULT), EUT C35 2022.

Varuomfattning

Inledande avtal om ekonomiskt partnerskap artikel 10–13 Pdf, 401 kB. och bilaga 1 Pdf, 315.7 kB. och 2 Pdf, 2.3 MB..

Ursprungsintyg

För att kunna få förmånsbehandling när du importerar en vara behöver du styrka varans ursprung med ett ursprungsintyg. Samma sak gäller för att din handelspartner ska få förmånsbehandling när du exporterar en vara.

Det ursprungsintyg som används till och från Ghana är ursprungsdeklaration.

Systemet med registrerade exportörer (Rex) krävs för att få upprätta ursprungsdeklarationer över värdegränsen nedan.

Ansök om att bli registrerad exportör.

Läs mer om ursprungsintyg vid import på sidan Intyg för förmånsbehandling vid import.

Läs mer om ursprungsintyg vid export på sidan Intyg vid export

Värdegränser

Denna värdegräns gäller för att få upprätta ursprungsdeklarationer utan tillstånd att vara registrerad exportör(REX):

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK

Dessa värdegränser gäller för import som inte ska anses har kommersiellt syfte om nedan villkor är uppfyllda:

  • Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
  • Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

För dessa sändningar behöver du inte betala tull, men däremot ska du betala moms.

Villkor:

  • Importen är av tillfällig karaktär.
  • Importen består av uteslutande produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk.
  • Det på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

Giltighetstid för ursprungsintyg

Ursprungsintyg från Ghana är giltiga i:

  • 10 månader

Avtal

Inledande avtal Pdf, 3.4 MB. om ekonomiskt partnerskap mellan Ghana, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, rådets beslut 2016/1850, EUT L 287, 2016 Pdf, 309.6 kB.

Avtalet tillämpas provisoriskt från 15 december 2016, EUT L 340, 2016 Pdf, 302.5 kB..

Beslut nr 1/2020 AV AEP-Kommittén om antagande av protokoll nr 1 om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete, den 20 augusti, EUT L 350, 2020.

Övrigt

Meddelande avseende giltiga ursprungsbevis för varor från Ghana, EUT (2023/C 245/06) som importeras till Europeiska unionen från och med den 20 augusti 2023 inom ramen för det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Ghana.

___________

EUT = Europeiska unionens officiella tidning


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Från och med den 20 augusti 2023 godtas endast ursprungsdeklarationer som har upprättats av registrerade exportörer när du importerar varor från Ghana.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)