Tullverket

Tillstånd

I den här tjänsten kan du se ditt företags tillstånd, både giltiga och ogiltiga, samt pågående tillståndsansökningar.

Klicka på det tillstånd i listan som du vill veta mer om.

Systemet för tullbeslut

Sedan den 2 oktober 2017 hanteras ett flertal tillstånd i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Tillstånd som du har sökt där kommer du inte att kunna följa via den här tjänsten.

Läs mer om Systemet för tullbeslut och se vilka tillstånd som hanteras där.

Giltiga tillstånd

För tillstånd som är giltiga kan du se uppgifter om till exempel tillståndets namn, tillståndskod, nummer och giltighetstid.

Om ett tillstånd är på väg att upphöra ser du ett varningstecken efter uppgiften om sista giltighetsdatum. Tänk på att söka nytt tillstånd i god tid – gärna två månader innan sista giltighetsdag för att undvika ett glapp.

Ej giltiga tillstånd

De statusar du kan se för icke giltiga tillstånd är:

  1. Återkallat tillstånd företagsinitierat
  2. Återkallat tillstånd tullinitierat 
  3. Upphört
  4. Upphävt
  5. Makulerat

Pågående tillståndsansökan

Här kan du bland annat se hur långt Tullverket har kommit i ditt ärende. Du kan också, under rubriken handläggare, se den person eller den avdelning på Tullverket som är ansvarig för ärendet.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring