Tullverket

Befordran av varor vid slutanvändning

Det finns en möjlighet att flytta varor som är hänförda till slutanvändning mellan olika platser inom EU:s tullområde. För att du ska få göra det måste det finnas inskrivet i ditt tillstånd.

Varor som har hänförts till förfarandet för slutanvändning får befordras (flyttas) mellan olika platser i unionen utan andra tullformaliteter än de bokföringsmässiga. Förutsättningen för befordran är att bokföringen vid varje given tidpunkt ska innehålla information om befordran och var varorna befinner sig.

Tillståndshavaren har ansvaret

Om du som tillståndshavare använder dig av befordran av varor måste du vara medveten om att du alltid är ansvarig för att varorna kommer till slutlig användning inom föreskriven tid. Det är också du som ska lämna in avräkningsnotan. Om varorna inte har kommit till användning inom föreskriven tid är det du som kommer att bli skyldig att betala tull och andra avgifter.

Mottagaren har inga förpliktelser gentemot Tullverket när det gäller befordran, förutom att Tullverket har rätt att kontrollera platsen där varorna enligt bokföringen befinner sig.

Om varorna till exempel befordras från tillståndshavare A till företag B, som hänför varorna till det fastställda förfarandet för slutanvändning, behöver inte B ha tillstånd till slutanvändning. Då ansvarar tillståndshavare A för varorna även när de befinner sig i företag B:s lokaler. Tillståndshavare A är tullskyldig även om tullskulden uppstår som ett resultat av företag B:s verksamhet.

Vill du som tillståndshavare minska din risk och ditt ansvar är överföring av rättigheter och skyldigheter ett bra alternativ till befordran av varor.

Läs mer om överföring av rättigheter och skyldigheter.

Komplettera ditt tillstånd

För att du ska få använda dig av befordran av varor måste det framgå av ditt tillstånd till slutanvändning. Tillståndet ska innehålla adressuppgifter till alla platser där varor som hänförts till slutanvändning kommer att användas (komma till användning).

I vissa fall behöver du ett tillstånd som involverar mer än en medlemsstat. Det gäller om du kommer att befordra varor för användning i en annan medlemsstat än Sverige eller om tulldeklarationen för förfarandet lämnas i en annan medlemsstat.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)