Tullverket

Referensdata fildistribution

Referensdata fildistribution är en fri tjänst där du kan ladda hem aktuella kodlistor som används i tullhanteringen.

En kodlista består av koder och textbeskrivningar med tillhörande information. I den här e-tjänsten kan du ladda hem aktuella kodlistor för att använda i ditt företags eget system.

Tullverkets centrala databas för referensdata uppdateras kontinuerligt med uppgifter från EU-kommissionen och med nationella kodlistor. Fildistributionen tar en ögonblicksbild på alla aktuella koder samt närmast kommande version vid körningstillfället och skapar XML-filer med informationen.

Du som använder Referensdata fildistribution kan själv hämta utdrag ur detta register via en HTTPS-tjänst och på så sätt hålla företagets eget datasystem uppdaterat för till exempel olika typer av valideringar och för att hämta kodbeskrivningar.

Vilka kodlistor finns i tjänsten?

Till en början finns endast kodlistor kopplade till det nya importsystemet i tjänsten. I takt med att nya system för deklarationer och anmälningar införs kommer nya koder att läggas till.

Tjänsten innehåller också koder för flöjande deklarationer som ännu inte har produktionssatts: förenklad deklaration för import, kompletterande deklaration för import och standardtulldeklaration för export.

Läs mer om dessa deklarationer under Framtida tullhantering.

Många koder innehåller både svenska och engelska beskrivningar, och vissa koder innehåller ett av språken.

Anslutning

För att få tillgång till Referensdata fildistribution behövs ingen registrering utan det är en fri öppen tjänst som är tillgänglig för alla.

Distribution av filer

Registerfilerna distribueras normalt cirka klockan 01.30 varje dag.

När filerna är framställda komprimeras de med ZIP och därefter sigilleras och krypteras respektive fil med PGP som också säkerställer Tullverket som avsändare.

Du kan välja att hämta filer från distributionsservern manuellt eller automatiskt.

För att hämta filerna automatiskt krävs en klientprogramvara (till exempel wget, curl eller ett java-program), samt en PGP-produkt och installation av Tullverkets publika nyckel.

Du hittar Tullverkets publika nyckel inne i e-tjänsten. Det är samma publika nyckel som för Tulltaxan fildistribution så de användare som redan har denna kan använda Tulltaxans nyckel.

Lagring av filer

XML-filerna finns i en uppsättning lagrade på HTTPS-servern. Vid cirka 01.30 kommer senaste körningen ut och kan laddas ned. Samtidigt tas tidigare versioner bort.

Eftersom filerna alltid innehåller alla data behöver du inte läsa in filerna i någon sekvensordning utan bara ta den senaste tillgängliga versionen.

Filerna namnsätts enligt följande format: system_kodlistanummer_kodlistanamn_körningsdatum_sekvensnummer.xml

XML-filerna är i UTF-8 teckenformat.

Öppna filer

För att öppna och använda filerna krävs först att de PGP-dekrypteras med Tullverkets publika PGP-nyckel. Därefter ska filerna packas upp med ZIP.

Du hittar Tullverkets publika nyckel inne i e-tjänsten.

Handledning

Handledning referensdata fildistribrution Pdf, 252.1 kB.

 

Söksystem för referensdata

Det finns även ett söksystem för referensdata där du kan söka information om koder om du inte behöver få åtkomst till dem i ditt eget it-system.

Referensdata söksystem

 

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Koder för det kommande exportsystemet finns nu i Referensdata.