Tullverket

Så här använder du ditt tillstånd

Vid exporten

Du påbörjar en passiv förädling genom att lämna en tulldeklaration för temporär export. Om du har sökt tillstånd i förväg lämnar du tulldeklarationen till det tullkontor som står i ditt tillstånd. Om du söker tillstånd i deklarationen ska du vända dig till det tullkontor där varorna packas eller lastas för export.

I exportdeklarationen ska du ange:

 • rätt förfarandekod i fält 37/1.
  Hitta koderna i kodförteckningen i Tulltaxan (fyrsiffrig kod)
 • koden C019 och tillståndsnummer under rubriken Bilagda handlingar/Certifikat/Tillstånd
 • koden 30400 under rubriken Särskilda upplysningar/Kod.

Uppgifterna i tulldeklarationen, fakturorna och följesedlarna ska du skriva så att de underlättar identifieringen av exportvarorna respektive förädlingsprodukterna.

Varubeskrivningen i exportdeklarationen måste stämma överens med uppgifterna i tillståndet till passiv förädling. Tänk på att du inte kan exportera mer under passiv förädling än tillståndet medger i fråga om kvantitet och värde.

Så här bevisar du att du har exporterat varorna

Vid direkt export, det vill säga när exporttullkontor och utfartstullkontor är i samma land, är det utfartstullkontoret som stämplar exportföljedokumentet EAD i fält K på framsidan. Detta gäller då som bevis för att ditt gods fysiskt lämnat EU. För att försäkra dig om att få tillbaka EAD anger du koden 30400 under Särskilda upplysningar/Kod i din exportdeklaration. EAD lämnas då till den person, vanligtvis chauffören eller speditören, som fysiskt finns vid utfartstullkontoret. Du får sedan själv se till att EAD kommer till dig.

Vid indirekt export, det vill säga när utfartstullkontoret är i ett annat land än exporttullkontoret, sker motsvarande åtgärder elektroniskt i exportkontrollsystemet, ECS. Beviset på att ditt gods fysiskt lämnat EU får du med post från exporttullkontoret. Beviset skickas endast om du angett koden 30400 under Särskilda upplysningar/Kod i din exportdeklaration, och först då utfartstullkontoret på elektronisk väg meddelat exporttullkontoret att godset lämnat EU.

Läs mer om exportbevis

Vid återimporten

Du avslutar en passiv förädling när du lämnar en tulldeklaration för import av de reparerade- eller bearbetade produkterna. Tulldeklarationen lämnar du till det tullkontor som står i ditt tillstånd.

Det ser olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Du som deklarerar enligt ny lagstiftning

Se Deklarationshandledning för IMDS och IMDP

Dataelement som utmärker återimport efter passiv förädling

Dataelement 18 05 000 000 – Varubeskrivning
Beskrivningen av importvarorna ska stämma överens med uppgifterna i tillståndet.

Dataelement 18 09 000 000 – Varukod
Varukoden för importvarorna ska stämma överens med tillståndet.

Dataelement 11 09 000 000 – Förfarande: Ange förfarandekod 6121
Eventuellt kan du behöva ange en B-kod i Dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande

Dataelement 12 12 000 000 – Tillstånd: Ange tillståndsnumret

Dataelement 12 01 000 000 – Tidigare dokument: Ange dokumenttyp NZZZ följt av MRN-nr på den aktuella exportdeklarationen.

För dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

När du fyller i importdeklarationen ska du tänka på följande:

 • Ange det tull-id som ärendet fick vid exporttillfället.
 • Ange rätt förfarandekod i fält 37/1.
 • Hitta koden i kodförteckningen i Tulltaxan.
 • Ange tillståndsnumret i fält 44 och koden C019. I en elektronisk importdeklaration lämnar du motsvarande uppgift under rubriken Bilagda handlingar/Certifikat/Tillstånd.

Om du ansökte om tillstånd direkt i tulldeklarationen är exporttull-id ditt tillståndsnummer.

Styrkande handlingar ska kunna visas upp på begäran.

Läs mer om hur du fyller i importdeklarationen i Tullverkets deklarationshandledningar.

Standardutbytessystemet

När du skickar ut en vara för reparation kan du använda standardutbytessystemet. Det innebär att du får ta emot en ersättningsvara i stället för att din exportvara repareras och skickas tillbaka. Den vara du får som ersättning ska motsvara den vara du exporterade. Om den exporterade varan är använd före exporten, ska ersättningsvaran också vara begagnad. Undantaget är om du får ersättningsvaran utan att betala något på grund av ett fabrikationsfel eller ett garantibyte.

Huvudregeln är att ersättningsvaran ska ha

 • samma varukod som den ersatta varan
 • samma handelskvalitet
 • samma tekniska egenskaper som den exporterade varan skulle haft om den hade reparerats.

Import i förväg
Inom standardutbytessystemet får du även använda dig av import i förväg. Det innebär att du får ta emot en ersättningsvara redan innan du exporterar den vara som ska repareras.

Du ska ställa säkerhet för tull eller annan skatt. Exporterar du regelbundet varor för reparation i utbyte mot ersättningsprodukter kan du ställa en säkerhet för alla leveranser under en bestämd period. Är du registrerad för moms behöver du bara ställa säkerhet för tull om inte vi bestämmer annat.

Den vara du får som ersättning ska motsvara den vara du exporterar. Om den exporterade varan är använd före exporten ska ersättningsvaran också vara begagnad. Undantaget är om du får ersättningsvaran utan att betala något på grund av ett fabrikationsfel eller ett garantibyte.

Inom 2 månader från den dag vi tog emot din importdeklaration för ersättningsprodukterna måste du göra motsvarande export. Under rubriken Särskilda upplysningar i exportdeklarationen anger du den föregående importens tull-id.

Tillstånd som ska gälla i flera medlemsstater

Om de förädlade produkterna återimporteras vid ett annat tullkontor i en annan medlemsstat, än det som varorna exporterades från, krävs ett tillstånd som involverar mer än en medlemsstat (Multistattillstånd).

Om varorna till exempel ska exporteras från Spanien för bearbetning i Storbritannien och du ska återimportera de förädlade produkterna till Sverige behöver du ett sådant tillstånd.

Mer information om hur du ansöker om tillstånd som gäller i flera medlemsstater finns i avsnittet Så här söker du tillstånd till passiv förädling.

När det är passiv förädling som involverar mer än en medlemsstat ska tillståndshavaren vid exporten utfärda en INF i den EU-gemensamma tjänsten INF för särskilda förfaranden. Detta för att kunna styrka exporten och kunna utnyttja den tullförmån som finns vid återimport av en förädlingsprodukt.

Läs mer om INF:
INF för särskilda förfaranden

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)