Tullverket

Referensdata söksystem

I den här tjänsten kan du söka information om koder som du behöver i din tullhantering.

En kodlista består av koder och textbeskrivningar med tillhörande information. I den här e-tjänsten kan du söka efter en specifik kodlista eller kod.

Till en början finns endast kodlistor kopplade till det nya importsystemet i tjänsten. I takt med att nya system för deklarationer och anmälningar införs kommer nya koder att läggas till.

Söksystemet innehåller också koder för flöjande deklarationer som ännu inte har produktionssatts: förenklad deklaration för import, kompletterande deklaration för import och standardtulldeklaration för export.

Läs mer om dessa deklarationer under Framtida tullhantering.

Referensdata finns både på svenska och engelska.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Koder för det kommande exportsystemet finns nu i Referensdata.