Tullverket

Referensdata söksystem

I den här tjänsten kan du söka information om koder som du behöver i din tullhantering.

En kodlista består av koder och textbeskrivningar med tillhörande information. I den här e-tjänsten kan du söka efter en specifik kodlista eller kod.

Till en början finns endast kodlistor kopplade till det nya importsystemet i tjänsten. I takt med att nya system för deklarationer och anmälningar införs kommer nya koder att läggas till.

Referensdata finns både på svenska och engelska.

 

Sidan uppdaterades: