Tullverket

Duplikat av varucertifikat

Om du har förlorat ett varucertifikat kan du under vissa förutsättningar begära att få ett duplikat.

Om ett varucertifikat EUR.1, varucertifikat EUR-MED eller varucertifikat A.TR. på något sätt förlorats kan tullmyndigheten som utfärdade det ursprungliga certifikatet upprätta ett duplikat med hjälp av en ansökningshandling och andra dokument som finns hos tullmyndigheterna.

Duplikatet av EUR.1-certifikatet och EUR-MED-certifikatet ska ha samma utfärdandedatum som det ursprungliga varucertifikatet.

I fält 7 (EUR.1-certifikat och EUR-MED-certifikatet) eller fält 8 (varucertifikat A.TR.) ska det stå "DUPLIKAT" (på engelska "DUPLICATE").

På duplikatet av A.TR.-certifikatet ska även det ursprungliga certifikatets serienummer och utfärdandedatum i fält 8 anges.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)