Tullverket

Organisation

Tullverket är organiserad i fyra operativa avdelningar och sex övriga avdelningar med totalt cirka 2 500 anställda medarbetare. Vi verkar i hela landet och har kontor från Kiruna till Trelleborg.

Tullverket består av tio avdelningar. Den operativa verksamhet är organiserad i fyra natonellt styrda avdelningar. Varje sådan avdelning är indelad i fyra geografiska områden: syd, väst, öst och nord.

Ledningsgruppen

Tullverket leds av en generaltulldirektör. Myndigheten har även en överdirektör som är generaltulldirektörens ställföreträdare.

Direkt under generaltulldirektören finns en verksledningsstab, en internrevision och en säkerhetschef.

Se hela ledningsgruppen.

Tullverkets operativa avdelningar

  • Underrättelseavdelningen
  • Kontrollavdelningen
  • Uppbördsavdelningen
  • Tullkriminalavdelningen

Vid varje operativ avdelning finns enheter med ansvar för ett sakområde inom ett visst geografiskt område.

Övriga avdelningar

  • Ekonomiavdelningen
  • Rättsavdelningen
  • HR-avdelningen
  • It-avdelningen
  • Administrationsavdelningen
  • Kommunikationsavdelningen.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)