Tullverket
Organisationskarta över hur Tullverket är organiserat.

Organisation

Tullverket har totalt cirka 2 300 anställda medarbetare i organisationen. Den 1 januari 2021 gick Tullverket över i en ny organisation. Den beskrivs kortfattat på denna sida.

Tullverket leds av en generaltulldirektör. Myndigheten har även en överdirektör som är generaltulldirektörens ställföreträdare.

Direkt under generaltulldirektören finns en verksledningsstab, en internrevision och en säkerhetschef.

Tullverkets verksamhet är organiserad i tio avdelningar.

Tullverkets operativa avdelningar är

  • underrättelseavdelningen
  • kontrollavdelningen
  • uppbördsavdelningen
  • tullkriminalavdelningen.

Vid varje operativ avdelning finns enheter med ansvar för ett sakområde inom ett visst geografiskt område.

Övriga avdelningar är

  • ekonomiavdelningen
  • rättsavdelningen
  • HR-avdelningen
  • it-avdelningen
  • administrationsavdelningen
  • kommunikationsavdelningen.

Ledningsgruppen

Tullverket leds av generaltulldirektören. Till sitt stöd har generaltulldirektören en ledningsgrupp.

Se hela ledningsgruppen.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny bild av organisation

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)