Tullverket

Lagring av unionsvaror på ett tullager

Har du behov av att lagra unionsvaror på ditt tullager? Här kan du läsa om vad som krävs för att få göra det och hur du på olika sätt kan skilja varor med olika tullstatus åt.

Ett tullager är till för att lagra icke-unionsvaror. Du kan även få lagra unionsvaror på ett tullager, men då måste Tullverket ha godkänt det i tullagertillståndet.

Skilj på unionsvaror och icke-unionsvaror

För att Tullverket ska godkänna att du lagrar unionsvaror på tullagret måste du kunna skilja mellan varor med olika tullstatus. Det betyder att du ska hålla reda på vilka varor som är unionsvaror och vilka som är icke-unionsvaror. Hur du gör det ska finnas inskrivet i ditt tillståndet.

Det finns tre huvudalternativ för hur du skiljer varorna åt på ett tullager:

  1. varor med olika tullstatus går att särskilja med blotta ögat
  2. varor med olika tullstatus går att särskilja i bokföringen
  3. lagring av likvärdiga varor.

Varorna går att skilja åt med blotta ögat

Den första varianten är att varorna går att skilja åt med blotta ögat. Hur det ska gå till ska finnas inskrivet i ditt tillstånd.

Exempel

Du kan exempelvis lagra unionsvaror i ett tydligt uppmärkt utrymme på lagret där inga icke-unionsvaror kommer att lagras.

Varorna går att skilja åt via bokföringen

Alternativ två är att det går att särskilja varor med olika tullstatus i din bokföring. Det ska vara inskrivet i ditt tillstånd exakt hur du kommer att skilja varorna åt.

Exempel

Om du ska lagra bilar kan du till exempel särskilja tullstatusen i din bokföring genom att ange chassinumren för de bilar som är unionsvaror respektive de som är icke-unionsvaror.

Lagring av likvärdiga varor

För de två första alternativen räcker det att du som tillståndshavare har inskrivet i ditt tillstånd att du får lagra unionsvaror på ditt tullager.

I den tredje varianten, däremot, måste du ha tillåtelse både att lagra unionsvaror och att lagra likvärdiga varor på ditt tullager. Båda dessa godkännanden måste finnas med i ditt tullagertillstånd.

Även i detta fall ska det gå att skilja på varornas tullstatus. Däremot behöver du inte veta exakt vilken vara som har vilken tullstatus. Det kan du ange på något annat sätt. Exakt hur du tänker ange det ska finnas inskrivet i ditt tillstånd.

Exempel 1

Om du lagrar olja i en cistern kan du till exempel ange i procent hur mycket av oljan som är unionsvara och hur mycket som är icke-unionsvara.

Exempel 2

Om du lagrar konfektion kan du i din bokföring ange med stycketal hur många varor som är unionsvaror och hur många som är icke-unionsvaror.

Det finns ytterligare krav på lagring av likvärdiga varor än vad som anges här.

Läs mer om att lagra likvärdiga varor på ditt tullager.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)