Tullverket

Begär kommunikation om ett tillstånd i Systemet för tullbeslut

Här får du hjälp med hur du ska begära kommunikation om ett tillstånd i Systemet för tullbeslut.

Den här funktionen ska du endast använda om kommunikationen rör ett tillståndsärende.

Vid övriga frågor och ärenden, Kontakta oss.

På den här sidan beskrivs vilka val du ska göra och hur du ska fylla i fälten.

Logga in

Börja med att logga in i Systemet för tullbeslut.

Läs om hur du loggar in i systemet.

Startsida

När du har loggat in kommer du till startsidan.

Välj "Tillstånd – Lista över tillstånd" i menyn för att hitta det tillstånd du vill begära kommunikation om.

Lista över tillstånd

 • På sidan "Lista över tillstånd" visas en lista över ditt företags tillstånd som du har beviljats i systemet.
 • Leta upp det tillstånd du vill begära kommunikation om och välj "Visa tillstånd".
  • Har du många tillstånd kan du filtrera dem för att lättare hitta det du letar efter.
  • Om du till exempel väljer en tillståndstyp i kolumnen Tillståndstyp ser du bara tillstånd av den typ du har valt.
  • Det går också att filtrera efter andra kolumner som till exempel Tillståndets status.

 

 • I den vita menyn väljer du sedan Kommunikation och Kommunikation med beslutande tullkontor.


Kommunikation med beslutande tullkontor

Begär kommunikation om ett tillstånd

 • Skriv in din kommunikation i fältet "Begärda uppgifter".
 • Det går även att bifoga handlingar. Välj i så fall Lägg till (tryck på ”+”-tecknet) och ladda upp den fil som du vill bifoga.

Spara till senare

Vill du spara uppgifterna och fortsätta vid ett senare tillfälle kan du göra det genom att välja "Spara" längst ner på sidan. Då hittar du ditt utkast under "Lista över utkast".

Skicka in din kommunikation

När du är klar med din kommunikation trycker du på "Skicka in".

En bekräftelseruta visar att Tullverket har 45 dagar på sig att svara. Om du svarar "Ja" får du en notis uppe i högra hörnet om att din kommunikation skickats in.

 

 

Saknas skicka in-knappen?

Om det inte finns någon Skicka in-knapp när du är färdig har du inte behörighet att skicka in kommunikationen. Behörighetsadministratören på företaget måste i så fall lägga till Skicka in-behörighet på din profil i Tullverkets e-tjänster. Alternativt kan någon annan på företaget med Skicka in-behörighet logga in och skicka in kommunikationen.

Om behörigheter i Systemet för tullbeslut, CDS.

Kontrollera att du har skickat in kommunikation

Om du vill kontrollera att du har skickat in kommunikationen kan du göra det i tillståndets tidslinje. Meddelandetypen heter "Begäran om kommunikation".

Tidslinjen hittar du när du tittar på tillståndet under "Tillstånd – Lista över tillstånd" och därefter Visa tillstånd – Visa – Tidslinje – Visa meddelande.

Tullverkets svar

När Tullverket besvarat kommunikationen får du ett mejl om att du har ett nytt meddelande att läsa i Systemet för tullbeslut. Detta gäller under förutsättning att du har registrerat en mejladress för meddelanden i systemet. Logga in i systemet och på startsidan ser du ett meddelande som heter "Svar på kommunikation".

Du öppnar meddelandet genom att välja "Visa meddelande". Du kan inte svara på meddelandet. I den tredje fliken på meddelandet – Specifika uppgifter för meddelandet – ser du Tullverkets svar. Meddelandet går också att hitta under "Mottagna meddelanden".

 

Sidan uppdaterades: