Tullverket

Processen vid transiteringsdeklaration – förenklat förfarande

Dagens tullhantering vid transiteringar håller på att anpassas till EU-lagstiftningens krav. Här kan du läsa om processen när du lämnar en transiteringsdeklaration enligt ett förenklat förfarande.

Bilderna nedan visar hur det går till när du lämnar en transiteringsdeklaration enligt ett förenklat förfarande. Processen börjar på den första bilden och fortsätter på den andra. Under bilderna kan du läsa beskrivningar av vad som sker i varje steg.

Översikt över processen för transiteringsdeklaration när förenklat förfarande används, bild 1 av 2Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den i större format

Översikt över processen för transiteringsdeklaration när förenklat förfarande används, bild 2 av 2Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den i större format

1. Skapar transiteringsdeklaration

Deklaranten (en godkänd avsändare) upprättar en transiteringsdeklaration och skickar den digitalt till Tullverket.

En deklarant kan även anlita ett ombud för sina kontakter och kommunikation med Tullverket. Då agerar ombudet för deklarantens räkning.

2. Tar emot transiteringsdeklaration

Tullverket tar emot transiteringsdeklarationen och kontrollerar att uppgifterna är tekniskt korrekt inlämnande.

  • Om det finns felaktigheter stoppas deklarationen och ett meddelande om att deklarationen inte kan tas emot skickas tillbaks till deklaranten.

  • Om uppgifterna är rätt skickas ett meddelande om att deklarationen är tekniskt mottagen tillbaks till deklaranten.

I nästa steg kontrollerar systemet att uppgifterna stämmer.

  • Om det finns fel i dessa uppgifter skickas ett meddelande till deklaranten om vilka fel som har påträffats. Deklaranten har då möjlighet att åtgärda felen och skicka in transiteringsdeklarationen på nytt.

3. Bekräftar mottagen transiteringsdeklaration

Om uppgifterna är korrekta skickas ett meddelande om att deklarationen är mottagen tillbaka till deklaranten.

4. Tar emot bekräftelse

Deklaranten tar emot bekräftelsen.

5. Meddelar MRN (Master Reference Number)

MRN skickas till deklaranten.

6. Tar emot MRN (Master Reference Number)

Deklaranten tar emot MRN.

– Meddelar om kontroll

Deklarationen riskvärderas och i händelse av hög risk skickas ett meddelande om kontroll till deklaranten.

– Tar emot meddelande om kontroll

Deklaranten tar emot meddelandet.

7. Frigör för transitering

Om ingen hög risk finns och ingen kontroll görs startar automatklarering och den deklarerade garantin för sändningen belastas med angivet skuldbelopp.

Den deklarerade tidsfristen för sändningen fastställs och ett meddelande om frigörande för transitering skickas.

8. Tar emot meddelande om frigörande

Deklaranten tar emot meddelandet om frigörande och transporten kan påbörjas.

9. Registrerar ankomst

Den godkända mottagaren registrerar ankomst på sändningen.

10. Tar emot ankomstregistrering 

Tullverket (destinationstullkontoret) tar emot ankomstregistreringen och validerar den godkända mottagarens tillstånd och status på sändningen.

11. Skickar lossningsmedgivande 

Om ingen hög risk finns och ingen kontroll görs skickas ett lossningsmedgivande till den godkända mottagaren.

12. Tar emot lossningsmedgivande

Den godkända mottagaren tar emot lossningsmedgivandet och lossning av gods kan påbörjas.

13. Sammanställer lossningsresultat

Den godkända mottagaren sammanställer ett lossningsresultat och skickar det till destinationstullkontoret inom 3 dagar.

14. Tar emot lossningsresultat

Destinationstullkontoret tar emot lossningsresultatet och skickar kontrollresultat till avgångstullkontoret inom 6 dagar från ankomstregistreringen.

15. Skickar meddelande om att transiteringen är stängd på destinationstullkontoret

Ett meddelande skickas till den godkända mottagaren.

16. Tar emot meddelande om att transiteringen är stängd på destinationstullkontoret

Den godkända mottagaren tar emot meddelandet och kan påbörja nästa tullförfarande.

17. Meddelar att transiteringen är avslutad

Avgångstullkontoret meddelar deklaranten att transiteringen är avslutad.

18. Tar emot meddelande om att transiteringen är avslutad

Deklaranten tar emot meddelandet om att transiteringen är avslutad.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)