Tullverket

Anmäl varor, utförsel

När varor förs ut ur EU:s tullområde ska de anmälas till tullmyndigheten.

Anvisade eller godkända platser

Varor som förs ut ur EU:s tullområde ska transporteras till ett tullkontor som har utsetts av tullmyndigheten eller till någon annan plats som myndigheten anvisat eller godkänt.

Läs mer om och hitta anvisade och godkända platser vid utförsel.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)