Tullverket

Samarbete mellan tullmyndigheter

I alla frihandelsavtal som EU har slutit finns det regler om samarbete mellan tullmyndigheterna för att kontrollera ursprungsintyg. Reglerna talar om vilka rättigheter och skyldigheter importlandet och exportlandet har.

Reglerna om samarbete innebär bland annat att ett land som Sverige har utfärdat ett ursprungsintyg till har rätt att fråga Tullverket om varorna verkligen är ursprungsvaror. Tullverket behöver då ta reda på om exportören har handlingar som styrker att varorna är ursprungsvaror för att kunna svara den frågande myndigheten inom 10 eller 12 månader.

Svar till importlandet

I de flesta avtal föreskriver regelverket att Tullverket endast ska svara om varorna är ursprungsvaror eller inte. Men enligt avtalen med Kanada, Japan och Storbritannien ska Sverige förse importlandet med en rapport som bland annat innehåller följande uppgifter:

  • resultaten av kontrollen
  • en beskrivning av varan och hur den klassificeras enligt tulltaxan
  • en beskrivning av tillverkningen som är tillräcklig för att stödja slutsatsen om varans ursprung
  • uppgifter om hur kontrollen genomförts
  • i tillämpliga fall: styrkande dokumentation.

Kontroller av ursprung när det gäller avtalet med Japan i EU-kommissionens vägledning (på engelska)

Kontroll av ursprung enligt avtalet med Storbritannien i EU-kommissionens vägledning (på engelska)

Sekretessbelagda uppgifter

Det är exportören som avgör om Tullverket får förse det importerande landet med den styrkande dokumentationen.

Sekretessfrågor när det gäller avtalet med Japan i EU-kommissionens vägledning (på engelska)

Sekretessfrågor när det gäller avtalet med Storbritannien i EU-kommissionens vägledning (på engelska)

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ändringar med anledningen av avtalet med Storbritannien.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)