Tullverket

Ankarplatser

I följande förteckning anges ankarplatser som Tullverket har anvisat för ankomst av varor och transportmedel.

Villkor

Vilka tullformaliteter som ska fullgöras vid den anvisade ankarplatsen beror på vilka omständigheter som är aktuella för det enskilda fartyget.

Gå in och läs villkoren under respektive rubrik nedan.

Fartyg utan varor ombord

Fartygets ankomst ska anmälas till tullen (artikel 133 i tullkodexen).

Fartyg med varor ombord

Fartygets ankomst ska anmälas till tullen (artikel 133 i tullkodexen).

Varorna ska föras till en anvisad ankarplats (artikel 135 i tullkodexen, 5 kap. 1 § andra stycket tullordningen).

 • Varor som inte ska lossas eller omlastas
  • Varornas ankomst ska inte anmälas (artikel 139.2 i tullkodexen)

 • Varor som ska lossas eller omlastas
  • Fartyget fraktar unionsvaror
   • Varornas ankomst ska anmälas till tullen (artikel 139.1 i tullkodexen).
   • Varorna får lossas först efter att lossningsmedgivande erhållits (artikel 140 i tullkodexen).
   • Varorna får föras bort från platsen för anmälan först efter medgivande från Tullverket (artikel 139.7 i tullkodexen).
   • I de särskilda fall då unionsvaror förs in i EU:s tullområde efter att ha tillfälligt lämnat området utan att deras tullstatus har ändrats behöver inte transportmedlet och varorna anmälas eller medgivande om lossning inväntas (artikel 136.3 i tullkodexen, med hänvisning till artikel 155.2, samt artikel 119.2–3 och 120–122a i kompletteringsförordningen).
  • Fartyget fraktar icke-unionsvaror
   • Varornas ankomst ska anmälas till tullen (artikel 139.1 i tullkodexen, 6 kap. 2 a § tullordningen).
   • Varorna får lossas först efter att lossningsmedgivande erhållits (artikel 140 i tullkodexen).
   • Varorna får föras bort från platsen för anmälan först efter medgivande från Tullverket (artikel 139.7 i tullkodexen).
   • Icke-unionsvaror som har anmälts till tullen är i tillfällig lagring (artikel 144 i tullkodexen). Varorna ska omfattas av en deklaration för tillfällig lagring (artikel 145 i tullkodexen, 6 kap. 6 § andra stycket tullordningen).

Anvisade ankarplatser

Förteckning över ankarplatser som Tullverket har anvisat för ankomst. GPS-koordinater visas där sådana är tillgängliga.

Kod

Plats

Latitud

Longitud

SE156

A 122 (Visby)

(N) 57° 38' 4''

(E) 018° 16' 1''

SE157

A 123 (Visby)

(N) 57° 38' 3''

(E) 018° 15' 5''

SE007

Armbågen (A) (Skelleftehamn)

(N) 64° 40' 0''

(E) 021° 27' 0''

SE014

Banken (A) (Örnsköldsvik)

(N) 63° 08' 0''

(E) 019° 00' 0''

SE017

Banken (B) (Örnsköldsvik)

(N) 63° 09' 7''

(E) 018° 57' 7''

SE020

Banken (C) (Örnsköldsvik)

(N) 63° 10' 3''

(E) 018° 55' 5''

SE137

Bornhuvud/Underås (Södertälje)

(N) 59° 16' 1''

(E) 017° 33' 5''

SE119

Bredbådan (Hargshamn)

(N) 60° 08' 7''

(E) 018° 49' 5''

SE084

Brofjorden A

(N) 58° 20' 2''

(E) 011° 20' 8''

SE085

Brofjorden B

(N) 58° 20' 0''

(E) 011° 20' 8''

SE086

Brofjorden C

(N) 58° 19' 7''

(E) 011° 20' 8''

SE087

Brofjorden D

(N) 58° 19' 4''

(E) 011° 20' 7''

SE089

Brofjorden F

(N) 58° 19' 1''

(E) 011° 21' 9''

SE090

Brofjorden G

(N) 58° 19' 8''

(E) 011° 23' 2''

SE091

Brofjorden H

(N) 58° 20' 2''

(E) 011° 24' 1''

SE023

Bure Börsa (Örnsköldsvik)

(N) 63° 14' 5''

(E) 018° 55' 0''

SE104

Danafjorden (Göteborg)

(N) 57° 40' 6''

(E) 011° 40' 6''

SE116

Dummelgrund Ankring (Öregrund)

(N) 60° 20' 6''

(E) 018° 27' 8''

SE124

Eknösund (Stockholm)

(N) 59° 18' 7''

(E) 018° 50' 9''

SE148

Falkenberg redd

(N) 56° 50' 0''

(E) 012° 24' 5''

SE003

Farstugrundet (Luleå)

(N) 65° 22' 0''

(E) 022° 45' 0''

SE048

Fjäderholmarna (Stockholm)

(N) 59° 20' 0''

(E) 018° 09' 7''

SE134

Granfjärden (Västerås)

(N) 59° 29' 5''

(E) 016° 47' 7''

SE043

Granhamnsfjärden (Kapellskär)

(N) 59° 43' 8''

(E) 019° 09' 0''

SE120

Granskärss redd (Kapellskär)

(N) 59° 49' 8''

(E) 019° 04' 7''

SE169

Gruvön (anchorage)

(N) 59° 20' 0''

(E) 013° 10' 4''

SE056

Gustaf Dalén (A) (Oxelösund)

(N) 58° 33' 4''

(E) 017° 29' 9''

SE057

Gustaf Dalén (B) (Oxelösund)

(N) 58° 36' 8''

(E) 017° 33' 1''

SE032

Gårdsfjärden (Iggesund)

(N) 61° 37' 1''

(E) 017° 07' 4''

SE138

Halls Holme (Södertälje)

(N) 59° 09' 1''

(E) 017° 40' 5''

SE149

Halmstad Redd

(N) 56° 35' 5''

(E) 012° 44' 8''

SE117

Hargshamns redd

(N) 60° 10' 3''

(E) 018° 29' 5''

SE013

Husum redd (Husum)

(N) 63° 19' 0''

(E) 019° 17' 2''

SE050

Hässelbyverken (Hässelby)

(N) 59° 21' 2''

(E) 017° 48' 0''

SE150

Höganäs Redd

(N) 56° 14' 0''

(E) 012° 29' 0''

SE164

Hönsäter (anchorage)

(N) 58° 38' 8´´

(E) 013° 23' 8''

SE052

Inre redd C (Nynäshamn)

(N) 58° 54' 5''

(E) 017° 59' 7''

SE005

Jävrefjärden (A) (Piteå)

(N) 65° 07' 5''

(E) 021° 33' 3''

SE125

Kanholmsfjärden (Stockholm)

(N) 59° 21' 1''

(E) 018° 45' 5''

SE079

Karlshamn laxgrund ( C)

(N) 56° 04' 4''

(E) 014° 47' 5''

SE078

Karlshamns DW (B)

(N) 56° 05' 3''

(E) 014° 50' 3''

SE077

Karlshamns inner (A)

(N) 56° 06' 8''

(E) 014° 51' 3''

SE081

Karlskrona angöring A

(N) 56° 03' 5''

(E) 015° 31' 1''

SE082

Karlskrona angöring B

(N) 56° 08' 6''

(E) 015° 36' 7''

SE167

Karlstad (anchorage)

(N) 59° 19' 8''

(E) 013° 41' 0''

SE083

Kosterhamn (Strömstad)

(N) 58° 53' 0''

(E) 011° 03' 3''

SE166

Kristinehamn (anchorage)

(N) 59° 13' 5''

(E) 014° 00' 0''

SE128

Kycklingen (Berga Örlogsskolor)

(N) 59° 06' 3''

(E) 018° 23' 2''

SE171

Kållandsö (Vänersborg)

(N) 58° 42' 7''

(E) 013° 16' 1''

SE055

Landsort angöring

 

 

SE144

Landsort angöring Q (Nynäshamn)

(N) 58° 35' 9''

(E) 017° 45' 8''

SE002

Larsgrundet (Luleå)

(N) 65° 27' 8''

(E) 022° 30' 0''

SE163

Lidköping (anchorage)

(N) 58° 32' 9''

(E) 013° 11' 1''

SE152

Lommabukten (B) (Malmö)

(N) 55° 41' 7''

(E) 012° 56' 1''

SE153

Lommabukten (C) (Malmö)

(N) 55° 41' 4''

(E) 012° 52' 7''

SE154

Lommabukten (D) (Malmö)

(N) 55° 38' 5''

(E) 012° 58' 4''

SE072

Lommabukten (Malmö)

(N) 55° 41' 7''

(E) 012° 56' 1''

SE110

Lunde

(N)62° 52' 0''

(E)17° 52' 0''

SE071

Lundåkrabukten (Malmö)

(N) 55° 47' 0''

(E) 012° 52' 1''

SE130

Långarn (Berga Örlogsskolor)

(N) 59° 03' 4''

(E) 018° 16' 2''

SE094

M1 (Marstrand)

(N) 57° 52' 9''

(E) 011° 35' 5''

SE095

M2 (Marstrand)

(N) 57° 54' 6''

(E) 011° 36' 7''

SE096

M3 (Marstrand)

(N) 57° 55' 0''

(E) 011° 39' 5''

SE097

M4 (Marstrand)

(N) 57° 56' 1''

(E) 011° 41' 7''

SE098

M5 (Marstrand)

(N) 57° 56' 4''

(E) 011° 40' 7''

SE158

M6 (Marstrand)

(N) 57° 57' 3''

(E) 011° 43' 3''

SE159

M7 (Marstrand)

(N) 57° 58' 8''

(E) 011° 43' 5''

SE001

Malören (Karlsborg Axelvik)

(N) 65° 32' 5''

(E) 023° 24' 0''

SE142

Muskö (Nynäshamn)

(N) 58° 55' 1''

(E) 018° 07' 5''

SE039

N Karskär (Gävle)

(N) 60° 42' 1''

(E) 017° 16' 7''

SE038

N Kastet (Gävle)

(N) 60° 41' 9''

(E) 017° 15' 8''

SE031

N Kråkön (Iggesund)

(N) 61° 36' 2''

(E) 017° 21' 0''

SE145

NE Hörngrund (Oxelösund)

(N) 58° 38' 0''

(E) 017° 23' 3''

SE035

NO Bönan (Gävle)

(N) 60° 44' 5''

(E) 017° 20' 3''

SE028

NO Gubben (Söråker)

(N) 62° 21' 4''

(E) 017° 36' 7''

SE037

NO Skutskär (Skutskär)

(N) 60° 39' 7''

(E) 017° 26' 2''

SE027

Nord Björkön (Stockviksverken)

(N) 62° 15' 7''

(E) 017° 35' 6''

SE010

Nord Bredskär (Holmsund)

(N) 63° 40' 1''

(E) 020° 19' 4''

SE123

Nord Sandhamn (Stockholm)

(N) 59° 17' 7''

(E) 018° 54' 7''

SE069

Nord Ven (Helsingborg)

(N) 55° 56' 0''

(E) 012° 41' 0''

SE012

Nordmalingsfjärden (Rundvik)

(N) 63° 32' 6''

(E) 019° 28' 3''

SE040

NV Båkharen (Gävle)

(N) 60° 42' 2''

(E) 017° 17' 6''

SE033

NV Storjungfrun (Ljusne)

(N) 61° 10' 7''

(E) 017° 17' 4''

SE006

Nygrån (B) (Piteå)

(N) 65° 04' 0''

(E) 021° 46' 0''

SE054

Nynäshamn VLCC

(N) 58° 41' 7''

(E) 018° 12' 2''

SE136

O Hjulstabron (Västerås)

(N) 59° 31' 4''

(E) 017° 06' 1''

SE131

O Kvicksundsbron (Köping)

(N) 59° 27' 2''

(E) 016° 16' 4''

SE036

O Limön (Gävle)

(N) 60° 42' 2''

(E) 017° 24' 8''

SE165

Otterbäcken (anchorage)

(N) 58° 53' 1''

(E) 013° 55' 2''

SE060

Pampusfjärden (Norrköping)

(N) 58° 37' 8''

(E) 016° 19' 0''

SE099

Pater Noster (Marstrand)

(N) 57° 55' 8''

(E) 011° 23' 8''

SE105

Rivöfjorden (Göteborg)

(N) 57° 40' 1''

(E) 011° 47' 9''

SE053

Rånöbukten (Nynäshamn)

(N) 58° 55' 1''

(E) 018° 07' 5''

SE068

Råå Redd (Helsingborg)

(N) 55° 58' 7''

(E) 012° 43' 7''

SE004

Rödkallen (Luleå)

(N) 65° 18' 5''

(E) 022° 19' 0''

SE126

Röko (Stockholm)

(N) 59° 21' 4''

(E) 018° 48' 1''

SE127

S Genböte (Berga Örlogsskolor)

(N) 59° 07' 5''

(E) 018° 26' 0''

SE113

S Gåshällan (Norrsundet)

(N) 60° 58' 5''

(E) 017° 15' 9''

SE030

S Hornslandet (Iggesund)

(N) 61° 36' 4''

(E) 017° 26' 2''

SE100

S1 (Stenungsund)

(N) 58° 05' 0''

(E) 011° 47' 0''

SE101

S2 (Stenungsund)

(N) 58° 04' 6''

(E) 011° 46' 7''

SE160

S3 (Stenungsund)

(N) 58° 04' 2''

(E) 011° 46' 5''

SE046

Sandhamn (Stockholm)

(N) 59° 16' 4''

(E) 018° 53' 0''

SE061

Sandviksfjärden (Norrköping)

(N) 58° 38' 8''

(E) 016° 22' 0''

SE121

Saxarfjärden (Stockholm)

(N) 59° 26' 6''

(E) 018° 28' 1''

SE118

Singöfjärden (Hargshamn)

(N) 60° 09' 4''

(E) 018° 40' 4''

SE044

Sjön Revengegrundet (Stockholm)

(N) 59° 13' 6''

(E) 019° 02' 2''

SE042

Sjön Svartklubben (Hargshamn)

(N) 60° 08' 8''

(E) 018° 49' 5''

SE139

Skanssundet/Kagghamra (Södertälje)

(N) 59° 02' 3''

(E) 017° 42' 8''

SE008

Skelleftebukten (B) (Skelleftehamn)

(N) 64° 38' 4''

(E) 021° 23' 4''

SE168

Skoghall (anchorage)

(N) 59° 14' 3''

(E) 013° 23' 0''

SE577

Skärhamn

(N)57° 59' 0''

(E)11° 33' 0''

SE129

St Rotholmen (Berga Örlogsskolor)

(N) 59° 05' 0''

(E) 018° 18' 7''

SE070

Staffansbank/Lundåkrabukten N (Landskrona)

(N) 55° 53' 7''

(E) 012° 46' 5''

SE047

Strömmen (Stockholm)

(N) 59° 21' 5''

(E) 018° 06' 9''

SE155

Stärnö Sandvik (Karlshamn)

(N) 56° 08' 7''

(E) 014° 49' 5''

SE140

Svärdsfjärden (Södertälje)

(N) 58° 49' 6''

(E) 017° 46' 6''

SE076

Sölvesborgs Redd

(N) 55° 58' 4''

(E) 014° 36' 6''

SE141

Tiljanders knalt (Södertälje)

(N) 58° 45' 5''

(E) 017° 49' 3''

SE092

Tommekilen (Brofjorden)

(N) 58° 21' 4''

(E) 011° 26' 6''

SE049

Torsbyfjärden (Stockholm)

(N) 59° 21' 1''

(E) 018° 27' 1''

SE109

Trubaduren A (Göteborg)

(N) 57° 34' 0''

(E) 011° 34' 0''

SE102

Trubaduren B (Göteborg)

(N) 57° 33' 1''

(E) 011° 39' 2''

SE103

Trubaduren C (Göteborg)

(N) 57° 35' 5''

(E) 011° 40' 8''

SE122

Trälhavet (Stockholm)

(N) 59° 26' 3''

(E) 018° 22' 2''

SE161

U1 (Uddevalla)

(N) 58° 20' 2''

(E) 011° 53' 9''

SE093

ULCC/VLCC (Brofjorden)

(N) 58° 11' 0''

(E) 011° 10' 8''

SE135

V Hjulstabron (Västerås)

(N) 59° 30' 2''

(E) 016° 58' 1''

SE132

V Kvicksundsbron (Köping)

(N) 59° 27' 4''

(E) 016° 21' 1''

SE114

V Lövgrundet (Gävle)

(N) 60° 44' 2''

(E) 017° 24' 9''

SE034

V Storjungfrun (Ljusne)

(N) 61° 09' 0''

(E) 017° 17' 2''

SE029

V Åstön (Söråker)

(N) 62° 25' 2''

(E) 017° 36' 7''

SE151

Valgrundet (Landskrona)

(N) 55° 48' 6''

(E) 012° 48' 7''

SE147

Varbergs Redd

(N) 57° 02' 9''

(E) 012° 09' 3''

SE108

Vassbotten (Vänersborg)

(N) 58° 22' 3''

(E) 012° 18' 5''

SE146

Vinterklasen (Oxelösund)

(N) 58° 38' 4''

(E) 017° 06' 8''

SE062

Visby redd

 

 

SE011

Väktaren (Holmsund)

(N) 63° 36' 5''

(E) 020° 28' 0''

SE162

Vänersborg (anchorage)

(N) 58° 26' 8''

(E) 012° 26' 4''

SE041

Vässarö grund (Hargshamn)

(N) 60° 14' 7''

(E) 018° 39' 8''

SE133

Västeråsfjärden (Västerås)

(N) 59° 35' 7''

(E) 016° 32' 4''

SE143

Yttre redd (Nynäshamn)

(N) 58° 54' 6''

(E) 018° 00' 9''

SE051

Yttre redd B

 

 

SE075

Åhus Redd

(N) 55° 55' 5''

(E) 014° 28' 1''

SE059

Ålöfjärden (Oxelösund)

(N) 58° 40' 8''

(E) 017° 10' 1''

SE170

Åmål (anchorage)

(N) 59° 01' 8''

(E) 012° 45' 9''

SE026

Älandsfjärden (Härnösand)

(N) 62° 40' 0''

(E) 017° 55' 4''

SE058

Örsbaken (Oxelösund)

(N) 58° 41' 8''

(E) 017° 11' 2''

SE115

Örskär (Öregrund)

(N) 60° 30' 7''

(E) 018° 22' 5''

SE009

Österfjärden (Holmsund)

(N) 63° 41' 8''

(E) 020° 19' 8''

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdaterad förteckning, borttagna ankarplatser: Brofjorden E, Hamnen, Kappelshamnsfjärden, Klintehamns redd, Lunde (SE111), Ronehamn redd, Ronneby redd, Slite redd B, Spanska redden, SSAB Oxelösund, Trelleborgs redd.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)