Tullverket

SCTS-RESP

Specifikation som beskriver hur svarsmeddelanden och felsignaler hanteras vid elektroniskt informationsutbyte av WCO-baserade XML-meddelanden.

Beskrivning av ovanstående specifikationer

Svarsmeddelandespecifikation

Specifikationen beskriver hur svarsmeddelanden och felsignaler hanteras vid elektronisk samverkan med Tullverket. Specifikationen beskriver inga specifika verksamhetsprocesser utan fokuserar på svarsmeddelanden vid meddelandeutväxling. Innebörden av ett svarsmeddelande kan vara både av teknisk natur (exempelvis signalering om ett formatfel) men också verksamhetsmässig (såsom en signal om att en importdeklaration behandlats och bedömts korrekt).

Innehåller bland annat:  

  • XML-Strukturbilaga
  • XML-schema (XSD:er)
  • exempelfiler.  

Regelspecifikation

Innehåller en listning av de aktuella reglerna för svarsmeddelande. Regelspecifikationen visar vilket XML-element en specifik regel kommer att appliceras på samt regeltexten.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)